48 38 14 88 post@dingruppen.no
Du trenger bare en lydkilde og litt papir for å transkribere tekst.

Transkribere

Transkribere vil si å overføre tekstinnhold fra én spesifikk form til en annen. Dette kan for eksempel være fra ett alfabet til et annet, eller fra muntlig tale til skriftform.

En transkripsjonstekst av høy kvalitet vil imidlertid kreve mer enn at skribenten bare skriver ned det vedkommende hører.

Trenger du transkripsjon av høy kvalitet? Fyll ut skjemaet nedenfor, og motta 500 ord helt gratis i dag!

Motta gratis 500 ord!

Hvordan transkribere?

For at teksten du ønsker å transkribere skal bli best mulig, er det blant annet viktig at tekstforfatteren evner å jobbe systematisk.

Vedkommende bør ha et gunstig oppsett for teksten, og må vite hva som skal inkluderes og hva som eventuelt kan kuttes ut. Hva som er nødvendig å ta med kommer helt an på konteksten.

Det kan for eksempel være nødvendig å markere ord eller uttrykk det legges trykk på. Trykksterke stavelser markeres gjerne i kursiv i den transkriberte teksten.

Noen ganger er det også nødvendig å inkludere lydforlenginger av det nølende slaget, som for eksempel «eeh…». Dette er for eksempel aktuelt dersom du skal transkribere lydopptak fra et avhør.

Det er viktig at skribenten forstår innholdet du ønsker å transkribere, både når det gjelder lyd og kontekst. Det er dessuten avgjørende at ingen viktig informasjon utelates under transkripsjon.

Transkripsjon av tekst kan med fordel overlates til profesjonelle tekstforfattere med erfaring på dette feltet.

Merk at enhver muntlig samtale eller et intervju som transkriberes i de fleste tilfeller resulterer i en reduksjon av samtalen.

Dette skyldes at det er nært sagt umulig å inkludere alle detaljene fra en muntlig samtale i skriftlig form. Ved å transkribere innhold via et erfarent tekstbyrå, vet du imidlertid at essensen i innholdet alltid ivaretas.

Transkripsjon blir ofte utført av samtaler, slik som under intervjuer.

Tips for gode video- og lydopptak

For at det skal være mest mulig uproblematisk å transkribere innhold, er det greit å sørge for noenlunde god kvalitet på video- og lydopptak.

Unngå for eksempel å ha bakgrunnsstøy, og ikke snakk i munnen på hverandre om det er et intervju. Plasser også mikrofonen slik at lyd fanges opp best mulig.

 

Eksempler på innhold som transkriberes

Både lyd- og videofiler kan transkriberes. Ofte er det snakk om lydfiler i forbindelse med advokat- eller politiavhør, foredrag, intervjuer eller lignende.

Det er for eksempel ikke uvanlig at et intervju utføres ved å spille inn lyd, da det er utfordrende (eller kanskje umulig) for journalisten å skrive ned alt intervjuobjektet sier i sanntid.

God lydkvalitet er viktig når du skal transkribere.

Få hjelp til transkripsjon!

Dersom du har behov for transkripsjon – for eksempel av et lydopptak – kan det være utfordrende å transkribere selv.

Ved å benytte deg av et profesjonelt tekstbyrå, kan du være sikker på at innholdet du ønsker å transkribere får høy kvalitet. Din Tekstforfatter har lang erfaring med det å transkribere innhold – både fra video- og lydopptak.

Vi kan levere alle de vanligste video- og lydformatene, og leverer innholdet du ønsker å transkribere med høy kvalitet.

Du kan føle deg trygg på at teksten ikke inneholder skrivefeil eller grammatiske feil. Har du behov for å transkribere innhold til et annet språk, tilbyr vi også gunstige oversettelsestjenester. 

Akkurat nå kan du dessuten motta 500 ord gratis, slik at du får mulighet til å teste våre tjenester – som for eksempel transkripsjon.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan transkribere ditt innhold – enten det er et intervju på lydopptak eller noe annet!

Motta gratis 500 ord!