48 38 14 88 post@dingruppen.no
Transkribering av intervju lar deg gå tilbake og se hva intervjuobjektet sa helt nøyaktig.

Transkribering av intervju

Transkribering av intervju er nyttig i en rekke ulike tilfeller.

Kanskje du skal transkribere et intervju som skal benyttes i en bachelor- eller masteroppgave? Eller har du behov for å få et annet muntlig intervju nedskrevet skriftlig?

Vi skal her se nærmere på hva transkribering av intervju egentlig handler om. Finn ut hva som ligger til grunn for at transkripsjon skal bli vellykket, og hvilke feller som må unngås!

Trenger du hjelp til transkribering av intervju? Bestill transkribering hos Din Transkribent ved å klikke nedenfor!

Transkribere – definisjon

Hva er transkribering? Enkelt forklart handler det om å overføre innhold fra et lydopptak til en skriftlig tekstfil. Transkripsjon er imidlertid mer nyansert enn å bare skrive ned det en hører.

For at transkribering av intervju, samtaler og avhør skal bli mest mulig vellykket, er det blant annet viktig at den transkriberte teksten har et gunstig oppsett.

I tillegg er det viktig at den som transkriberer teksten vet hva som kan kuttes ut, og hva som skal beholdes.

Transkribering av intervju er nyttig dersom du ønsker å formidle intervjue skriftlig. Dette kan for eksempel være aktuelt for journalister som skal lage en reportasje i et magasin eller en avis.

Det er også aktuelt med transkribering av intervju for deg som skriver masteroppgave.

Transkribering til firma bør utføres med utstyr av høy kvalitet.

Hvorfor er transkribering av intervju vanlig?

Under en intervjusituasjon er det vanskelig – eller kanskje til og med umulig – å skrive ned alt som sies i samtalen mellom de ulike partene. Det å formidle informasjon muntlig går som regel mye raskere enn å få det ned på papir.

Skulle intervjueren skrevet ned intervjuet mens det pågikk, ville dette sannsynligvis ført til mange avbrudd og pauser underveis i intervjuet.

For å opprettholde en god flyt, er det derfor nyttig å benytte en lydopptaker. Da kan intervjuet heller skrives ned i etterkant!

Dette tillater intervjuobjekt og intervjuer å få en god og naturlig flyt i samtalen, noe som er ønskelig i en intervjusituasjon.

Transkribert tekst kommer fra lyd, gjerne spilt inn i et studio.

Hva kan kuttes ut i transkripsjonen?

Transkribering av intervju krever kunnskap av hva som skal kuttes ut, og hva som skal inkluderes i intervjuet.

Hva nøyaktig som skal inkluderes, vil i stor grad avhenge av kontekst og type intervju.

Et politiavhør bør for eksempel transkriberes ord for ord, og selv detaljer som kremting eller nøling kan være relevant å få med i den skriftlige versjonen.

Et vanlig intervju vil som regel ikke ha like store krav til detaljert transkribering.

Grad av detaljrikdom i en transkribert tekst, kan deles inn i to ulike hovedkategorier – verbatim transkripsjon og intelligent verbatim transkripsjon.

 

Verbatim transkripsjon

Dersom du benytter verbatim transkripsjon for transkribering av intervju, betyr dette at alt innhold fra lydklippet overføres til den skriftlige versjonen.

Ord for ord vil lydfilen oversettes til skriftlig tekst, og til og med ikke-verbale kommunikasjonslyder som latter inkluderes.

Verbatim transkripsjon vil for eksempel være aktuelt for et avhør, der det er viktig at alt av informasjon inkluderes.

 

Intelligent verbatim transkripsjon

Transkribering av intervju kan også gjøres ved hjelp av intelligent verbatim transkripsjon.

Dette innebærer at nøling, pauseord, kremting, hosting og lignende ikke tas med i den skriftlige versjonen.

Dette er et godt alternativ når du ønsker at den transkriberte teksten skal ha god flyt og være lettlest.

Her har ikke mottakeren behov for å vite om alle nyanser i samtalen, da dette ikke er relevant for formidling av budskapet.

Et godt headset er fint å ha for transkripsjon.

Auto transkribering – hvorfor unngå dette?

Dersom du trenger hurtig transkribering av intervju eller lignende, kan det være fristende å gå for auto-transkribering.

Det finnes en rekke programmer som oversetter lyd til skrift, som for eksempel Microsoft Azure.

Men dersom du skal være sikker på at den skriftlige versjonen av intervjuet er korrekt, er det ikke nødvendigvis så lurt å velge automatisk transkribering.

Dersom du har prøvd å snakke til «Siri» på iOS-enhetene dine, vet du kanskje at roboter ikke alltid greier å tolke lyd riktig.

Ønsker du transkribering av intervju av høy kvalitet, bør du derfor gå for manuell transkripsjon utført av mennesker.

God lyd er det viktigste ved transkribering.

Krav til transkribering

Det stilles ulike krav til transkribering av intervju. Hva skal inkluderes av informasjon?

Dette vil for eksempel være avhengig av hvorvidt innholdet skal transkriberes ordrett eller med intelligent verbatim transkripsjon.

Den transkriberte teksten bør uansett være uten skrivefeil, og teksten bør være luftig. Dette gjør det enklere å tolke den transkriberte teksten.

Det er dessuten viktig at den som transkriberer teksten har et godt øre for detaljer, samt over gjennomsnittet god språkforståelse.

Vedkommende må også klare å skille ulike stemmer fra hverandre, noe som kan være utfordrende ved dårlig lydkvalitet.

Et annet krav for vellykket transkribering, er at den som transkriberer teksten markerer hvem som snakker.

Noen ord må vektlegges, og det benyttes spesifikke tegn for å markere ikke-verbal kommunikasjon. Dette vil et erfarent tekstbyrå ta hånd om!

Akademikere trenger ofte å få transkribering intervjuer.

Transkribering av intervju – masteroppgave

Når det kommer til transkribering av intervju, er dette noe som anvendes spesielt hyppig til masteroppgaver og bacheloroppgaver.

Dersom du skriver en masteroppgave, har du kanskje gjennomført intervjuer som en del av oppgavens research.

Disse intervjuene kan være tidkrevende å få ned på papir, spesielt når du har så mye annet du skal ta hensyn til i oppgaven din.

Da kan det være greit å kontakte et tekstbyrå som tar seg av transkriberingen for deg. Slik kan du fokusere på andre viktige ting!

En god transkribent tenker nøye over lydopptaket.

Trenger du hjelp med transkripsjon?

Transkribering av lydfiler innebærer at innholdet overføres til tekst. Dette er nyttig for alle som har behov for en skriftlig utgave av muntlig innhold, enten det er et intervju, avhør eller noe annet.

Dersom du trenger hjelp med transkripsjon, kan Din Tekstforfatter bistå deg. Vi kan hjelpe deg med effektiv og nøyaktig transkribering av intervju, avhør og samtaler.

Vi kan utføre både intelligent verbatim transkripsjon og verbatim transkripsjon.

Teamet vårt sørger for at teksten din blir presis og uten skrivefeil, slik at du kan presentere teksten i en masteroppgave eller lignende.

Kvalitet står i høysetet, og vi lytter samtidig til dine spesifikke ønsker for transkripsjonen.

Kontakt oss i dag dersom du trenger hjelp med transkribering av intervju eller andre lydfiler.