48 38 14 88 post@dingruppen.no
En person som tranksriberer på pc

Transkribering avhør

Avhør er effektive for å få informasjon ut av gjerningsmenn, ofre og vitner før en rettssak. For å sikre enklere tilgang til informasjonen, vil transkribering av avhør være en ypperlig metode.

Det som blir sagt under avhør, er ofte basis for tiltale og forsvar i en rettssak. Men hvordan får en enklest mulig tilgang til nettopp denne informasjonen?

Transkribering av avhør innebærer at en konverterer lydfiler fra avhøret til tekst. Det gjør at innholdet blir mye mer søkbart. Slik finner du lettere frem til de viktige delene av avhøret.

Motta gratis 500 ord!

Hva er transkribering?

Transkribering er kort og godt en prosess hvor en konverterer lydfiler til tekst. En transkribent vil da lytte til et lydopptak, for så å skrive ned det som sies i opptaket.

Vi skiller mellom intelligent verbatim transkribering og verbatim transkribering. Sistnevnte noterer hvert eneste ord i lydopptaket, mens førstnevnte utelukker blant annet fyllord og pauseord.

I tillegg til avhør, er det populært å benytte seg av transkribering til intervjuer, samtaler og forretningsmøter blant annet. Fordelen er uansett at tekst er enklere å jobbe med.

Hvordan transkribere avhør?

Det er vanlig praksis i Norge å ta opp avhørene, da gjerne med en diktafon. Denne vil da lagre lydfiler, som videre kan overføres til enheter som PC, nettbrett eller mobil.

For å transkribere lydfilen, er det lurt å benytte seg av et transkriberingsprogram. Disse programmene gjør nemlig jobben ganske mye lettere om du bare lytter og skriver i Word for eksempel.

Når en transkriberer avhør, er det viktig å huske på at verbatim transkribering gjelder. En kan ikke risikere at forklaringer i avhør blir misforstått eller feiltolket, og originalen er derfor viktig.

Slik brukes transkripsjonen

Slik brukes transkripsjonen

Transkripsjonen av avhøret vil benyttes av advokatene involvert i saken. På tiltalens side vil det transkriberes avhør, slik at en enkelt kan navigere seg frem til de viktige punktene.

I stedet for å spille gjennom lydopptaket hver gang en leter etter et argument, kan en for eksempel bare søke «bilen» i tekstdokumentet. I løpet av sekunder finner en punktet hvor tiltalte nevnte dette.

Transkribering av avhør er dermed et veldig nyttig verktøy. Også etter rettssaken er ferdig, vil transkriberte dokumenter være fine referansepunkter for å etterse saken.

Lyst til å prøve gratis?

Er du interessert i hjelp til transkribering? Så sant lydkvaliteten er medium god eller bedre, vil Din Tekstforfatter kunne gi deg Norges beste pris på transkribering – 1,500 kr per lydminutt.

Vi tilbyr både verbatim transkripsjon og intelligent verbatim transkripsjon. For transkribering av avhør, anbefaler vi alltid førstnevnte. Slik får du med deg absolutt alt av informasjon – selv det «uviktige».

Merk dessuten at vi gir deg de første 500 ordene helt gratis. Kontakt oss for en uforpliktende prat i dag!

Motta gratis 500 ord!