48 38 14 88 post@dingruppen.no
Film kan transkriberes for at det som sies bevares i tekstform.

Transkribering film

Transkribering av film kan være nyttig i mange tilfeller. For selv om transkribering først og fremst dreier seg om det som ligger i lyden, finnes det mye bra i filmer.

Dersom en for eksempel tar opp et foredrag, kan det være veldig nyttig å transkribere dette. Enkelte foretrekker å konsumere innhold gjennom tekst!

Trenger du hjelp til transkribering av film? Bestill transkribering nedenfor!

Transkribering definisjon

«Transkribering definerer en prosess som noterer det som blir sagt i et lydopptak.» Poenget er å konvertere informasjon fra lydfil til tekstfil.

Dette er for eksempel veldig nyttig for å kunne finne frem til hvor i teksten noe er nevnt. Skal innholdet oversettes, er det også enklere å oversette tekst enn lyd.

Et godt headset er fint å ha for transkribering av lydopptak.

Automatisk transkribering

Automatisk transkribering har fått mange lovord de senere årene. På engelsk begynner dette virkelig å bli et godt alternativ til menneskelig transkripsjon.

Ideen er at språkalgoritmer skal plukke opp lyd og automatisk produsere teksten. Teknologien er derimot langt på nær ferdigutviklet, og på norsk er resultatet ganske svakt.

Automatisk transkribering hører nok fremtiden til. I øyeblikket blir det gjerne mer jobb ved automatisk transkribering enn bare ved å starte på lydopptaket manuelt!

Algoritmene har ikke kommet langt nok til at automatisk transkribering egentlig fungerer.

Verbatim transkribering

Verbatim transkribering beskriver ideen om å transkribere hvert eneste ord som uttales i lydopptaket. Dette kan være nyttig, men Din Tekstforfatter anbefaler sjeldent dette.

Grunnlaget er så enkelt som at det blir dyrere for deg som kunde. Jo lengre tid som brukes på et lydopptak, jo høyere blir tross alt prisen. Nedenfor er et eksempel på verbatim transkribering:

«Så du… Tidligere sa du at… Det var noe om… Hvordan tenker du at læring har endret seg under koronasituasjonen?»

Din Tekstforfatter ville i et slikt tilfelle, med godkjenning fra deg som kunde, kun ha inkludert den siste setningen. De foregående setningene som ble påbegynt, har tross alt ingen virkning.

Digital transkribering online bør utføres med godt lydutstyr.

Transskribering norsk

Transkribering av norsk bør for enhver nordmann være rimelig enkelt, med forbehold om at lydkvaliteten er god. Allikevel kan dialekter til tider være veldig utfordrende.

Dersom lydkvaliteten ikke er helt optimal, og en støter på en tøff dialekt, kan det by på problemer. Har du muligheten, anbefales det å ta opp lyd separat fra filmkameraet.

Dette gjør transkribering av norsk og alle andre språk mye enklere!

Det tekniske må på plass når du utfører transkribering av film.

En transkripsjon av høy kvalitet!

Ønsker du en transkripsjon av høy kvalitet? Din Tekstforfatter har god erfaring med transkribering av film, og vi hjelper gjerne din bedrift med å lykkes!

Bestill transkribering hos Din Transkribent nedenfor!