48 38 14 88 post@dingruppen.no
Transkribering til firma bør utføres med utstyr av høy kvalitet.

Transkribering firma

Transkribering til firma kan være av stor verdi. Enten det er et intervju, en samtale, eller et møte som tas opp, kan det være lurt å få det transkribert til tekst.

Det ligger nemlig en ganske stor verdi i tekst som ofte er undervurdert. Driver din bedrift eller organisasjon innenfor forskning, er det dessuten helt essensielt for prosjektet å transkribere.

I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hva slags og ikke minst hvordan vi leverer transkribering til firma. Fyll ut skjemaet nedenfor, så mottar du de første 500 ordene gratis hos oss!

Motta gratis 500 ord!

Transkribere lyd til tekst

Det å transkribere lyd til tekst har sine klare fordeler. Sitter du med en rapport, er det lite gunstig å levere rapporten med en lydfil som et vedlegg. Det er ikke en særlig god kombinasjon.

Får du derimot intervjuet transkribert, kan du flette dette naturlig inn i rapporten. «Naturlig» er rett og slett et nøkkelord her. Det begynner å bli en stund siden folk hørte på lengre samtaler i lydfiler.

Et kanskje enda viktigere poeng ved å transkribere lyd til tekst, er søkbarheten. Når du har teksten foran deg, kan du for eksempel søke «hjemmekontor» for å finne delen av teksten der dette drøftes.

I et lydopptak vil du til motsetning måtte lete i evigheter. Der talen er uklar, kan du dessuten måtte stoppe opp flere ganger for å forstå. En transkribert tekst gir deg fasit med en gang.

Studio bør benyttes for transkribering til firma.

Auto transkribering

Auto transkribering har økt i popularitet de senere årene. Praksisen begir seg ut på at maskinvare registrerer talen og konverterer dette om til tekst, derav auto transkribering.

På engelsk har denne teknologien tatt lange sted. Norsk henger dessverre, som ofte innen teknologi, ganske så langt bak. Vi anbefaler ikke tjenester som tilbyr auto transkribering av norsk.

Ofte blir så store deler av teksten uforståelig at en må gå over alt innholdet. Til syvende og sist blir jobben like omfattende som en original transkripsjon utført av en transkribent.

Et godt headset er fint å ha for transkribering av lydopptak.

Transkriptør til ditt firma

En transkriptør til ditt firma, eller transkribent som det ofte kalles, kan være en flott investering. Kanskje enda mer aktuelt er det å opprette slike samarbeid for universiteter.

Vi har jobbet med både store bedrifter og universiteter. På vår kundeliste finnes blant annet NTNU, der vi har transkribert en rekke forskningsintervjuer.

Trenger du en transkriptør til ditt firma? Vi bistår deg gjerne! Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis hos oss!

Motta gratis 500 ord!