48 38 14 88 post@dingruppen.no
Transkribering av granskninger

Transkribering granskninger

Granskninger søker å finne svar i større etterforskninger, gjerne i forhold til en kriminell handling med avansert bevismateriale. Her er det spesielt viktig å holde orden i alle notater rundt saken.

Transkribering av granskninger sikrer at bevismaterialet holdes organisert og tilgjengelig. Når etterforskerne graver dypt i enkeltsaker, kan det virke som ett eneste virvar av bevismateriale.

For å sikre blant annet enkel tilgang til det som sies i intervjuer, er det lurt å ha tekstdokumenter tilgjengelig. Men i intervjuer som kan vare i flere timer, er ikke direkte notering særlig aktuelt.

En ønsker tross alt også at hvert eneste ord skal med, og ikke bare de viktigste en sekretær hører. Derfor tar en gjerne opp lyden, for deretter å transkribere granskningen til et tekstdokument.

Motta gratis 500 ord!

Transkribering av intervju i etterforskningen

Et intervju under en granskning kan vare på flere timer. Dersom vitnet spiller en stor rolle i saken, kan det også hende at hen blir kalt inn til flere runder med intervjuer.

I store saker, slik som Treholt-saken for eksempel, kan det være flere titalls vitner med store mengder informasjon. Lydopptakene alene egner seg neppe som en god ressurs for oppslag.

En navigerbar og brukervennlig ressurs

Det er her et tekstdokument naturligvis er en mye mer navigerbar og brukervennlig ressurs. Ta for eksempel en situasjon der etterforskeren ønsker å finne delen der det snakkes om Arne Jensen.

Her kan han enkelt søke i et Word-dokument på «Arne Jensen», «Arne», eller lignende. Da vil han komme rett til den delen der personen ble nevnt, fremfor å lete i timevis i lydopptakene.

Det at etterforskerne kan få en slik navigerbar og brukervennlig ressurs, sikrer en raskere og mer vennlig etterforskning. Samtidig sikrer det en bedre oversikt i det store rotet som kan oppstå.

Person som transkriberer

Transkribering pris

Transkribering pris belager seg enten på en pris per sekund/minutt/time som transkriberes, eller en enkel timepris. Din Tekstforfatter tilbyr en fast pris per lydtime som transkriberes.

Denne prisen er på 1,500 kr eks mva. Ved å velge et slikt tilbud, sikrer du en transparens og klar pris. Vårt eneste krav er at lydopptaket er medium godt til godt i kvalitet.

Skulle du ha et lydopptak som er vanskelig å tyde, vil vi heller gi deg et spesifikt pristilbud etter vi har levert vår gratis test. Denne testen kan du lese mer om nedenfor.

Motta de første 500 ordene gratis

Dersom du ønsker å prøve oss til transkribering av granskninger, gir vi deg de første 500 ordene helt gratis. Dette tilsvarer omtrent 5 minutter med lydopptak, noe avhengig av hvor raskt personene snakker.

Ved hjelp av denne testen, kan du få innsikt i hvilken kvalitet vi leverer. Tilbudet er helt risikofritt og uforpliktende for din del. Du har ingenting å tape på å prøve det ut!

Motta gratis 500 ord!