48 38 14 88 post@dingruppen.no
Transkribering kostnad avhenger mye av lydkvalitet.

Transkribering kostnad

Transkribering kostnad vil variere alt ettersom hvilket byrå du går for, men du vil tjene stort på å få profesjonell transkribering hjelp fra dyktige fagfolk.

Det kan ta lang tid å transkribere innhold fra lyd- og videoopptak. Dette gjelder spesielt om du ikke har tilstrekkelig kunnskap og erfaring vedrørende gode transkriberingsteknikker.

Hvis du ønsker en så gunstig pris på transkribering som overhodet mulig, er det noen tiltak du kan gjøre for å minske transkribering kostnadene.

Vi skal nå se nærmere på hvordan transkribenter tar seg betalt. Videre gir vi deg noen gode tips og råd.

På den måten kan du få dekket dine transkriberingsbehov for en rimelig og fornuftig pris!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, får du som ny kunde de første 500 ordene helt gratis hos oss!

Motta gratis 500 ord!

Transkripsjonssystem

De fleste byråer som tilbyr transkribering vil ta betaling per time. Det kan være en krevende prosess å transkribere innhold.

Derfor vil prisen variere alt ettersom hvilket byrå du samarbeider med. Her er det også viktig å ta innholdets vanskelighetsgrad i betraktning samt hvor lange opptakene er.

Det finnes ulike teknikker og ulike typer transkribering. Hvilket transkripsjonssystem du ønsker at skribenten skal ta i bruk vil også være en faktor når det kommer til pris.

Hvis du for eksempel ønsker et sluttprodukt som kan analyseres og hvor aspekter som sarkasme, humor og nøling blir inkludert, vil dette ta lengre tid enn en lettere form for transkribering.

Når du kontakter et byrå med dine ønsker, vil tekstforfatterne kunne fortelle deg hvilket transkripsjonssystem som egner seg best for oppgaven og behovene du har.

Det er også mulig å blande ulike systemer. Noen systemer vil kunne fange opp alle detaljene som foregår i en muntlig samtale. Dette passer godt for de oppgavene som krever mye nøyaktighet.

Godt utstyr sørger for enklere transkribering.

Klipp av høy kvalitet

Det er arbeidstiden som vil angi hva transkribering kostnaden ender opp på. For at tekstforfatteren skal kunne arbeide hurtig med lyd- og videoklippene dine, vil det derfor lønne seg at du legger til rette for effektiv arbeidsprosess.

Slik kan du sørge for at skribenten ikke må kaste bort tid på å spole frem og tilbake mens de prøver å tydeliggjøre hva som faktisk blir sagt.

Sørg for at klippene dine er av høy kvalitet og at lyden er klar, tydelig og skarp. Sørger du for at dialoger og monologer blir gjennomført med tydelig og rolig tale, vil det også være lettere for skribenten og arbeide med materialet.

Det er mye som kan utsette et lydklipp, så sørg derfor for at intervjuobjektene er klar over hvordan de skal prate før opptaket starter.

Det er også en fordel om du finner et rolig og stille sted hvor opptaket ikke blir forstyrret av andre mennesker og utenforstående lyder.

Da vil skribenten kunne fokusere på dialogen uten å bli distrahert av andre lydelementer. Skal du intervjue flere objekter, vil det lønne seg å informere dem om å ikke avbryte hverandre eller snakke i munnen på den andre.

En transkribent bør ikke sitte igjen med mange spørsmål til lydklippene.

Hjelp til transkribering

Din Tekstforfatter leverer transkribering til en fornuftig og konkurransedyktig pris. Hvis du er på jakt etter velskrevet og godt transkribering materiale, hjelper vi deg gjerne med dine lydfiler.

Kontakt oss i dag, og se hva vi kan gjøre for å gi deg et nøyaktig sluttprodukt av høy kvalitet! Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!