48 38 14 88 post@dingruppen.no
God lydkvalitet er viktig for transkribering på norsk.

Transkribering norsk

Trenger du norsk transkribering? Transkribering handler ikke bare om å lytte til et opptak og skrive ned det som blir sagt.

En velskreven og god transkripsjonstekst skal være bygget på et oversiktlig og fornuftig oppsett, skrevet av noen med et godt øre.

Det er også viktig å vite hva som må inkluderes og hva som kuttes ut, i tillegg skal en evne å arbeide med sensitiv informasjon. En tekstforfatter kan hjelpe deg med transkribering på norsk.

Transkribering på norsk handler om å overføre informasjon til tekstform, og som regel er det snakk om å overføre muntlig tale til skriftlig form.

Tekstforfattere som arbeider med transkribering, pleier som regel å overføre lyd fra et opptak til en skriftlig tekst.

Eksempler på transkribering kan være opptak fra intervjuer, vitneforklaringer, møter og kurs.

Trenger du hjelp til transkribering av norsk? Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!

Hvem trenger transkribering?

Transkribering kan være nyttig i flere ulike tilfeller. Det er veldig vanlig at journalister og andre mennesker som utfører intervjuer, transkriberer disse før de skal skrive en sak eller artikkel om intervjuet.

Spesielt vanlig er det å transkribere dersom det er snakk om flere intervjuobjekter. Da kan intervjueren fokusere på selve intervjuet, og ikke bekymre seg over notering underveis.

Ved å benytte seg av en lydopptaker, får en som regel et mer velgjort og utfyllende intervju. Da vil intervjueren kunne lytte til intervjuobjektene og konsentrere seg om gode oppfølgingsspørsmål samt om informasjonen som blir delt.

Transkribering er også nyttig ved for eksempel avhør, vitneforklaringer og forelesninger.

Videoer er et godt eksempel på et produkt som kan transkriberes.

Få hjelp av fagfolk!

Transkribering kan ta lang tid og det kreves erfaring og effektive teknikker for å utføre god transkribering.

Derfor er det svært vanlig å ansette eksterne skribenter til å gjennomføre slikt arbeid, for at prosessen skal gå fortere og resultatet bli bedre.

Velger du å transkribere på egenhånd vil dette ta lang tid og du må lære deg hvordan du skal transkribere innholdet på riktig måte.

Tekstforfattere kan hjelpe deg med transkribering slik at du får en velstrukturert tekst skrevet av dyktige fagfolk.

Har du et langt lydopptak, vil det være særlig fordelaktig å få hjelp av profesjonelle!

God lyd er det viktigste ved transkribering.

Transkribering på norsk

For å få transkriberingsprossesen unnagjort på en effektiv og enkel måte, kan du legge til rette for et godt lydopptak som er lett å arbeide med.

Sørg for at kvaliteten på opptaket er god og at intervjuet ikke blir forstyrret av andre mennesker og lyder.

Har du anledning til å utføre opptaket i et stille og rolig rom, vil tekstforfatteren ha gode forutsetninger for å få jobben unnagjort uten komplikasjoner.

Unngå forstyrrende lyder fra mobiltelefoner og annet bakgrunnsstøy, og sørg for at intervjuobjektene er klar over at de ikke skal snakke i munnen på hverandre om det er flere til stede.

Et godt tips er å snakke tydelig og sakte, slik at tekstforfatteren slipper å bruke tid på å spole frem og tilbake i lydopptaket!

Støy er ikke bra for kommunikasjon og lytter.

Vi hjelper med norsk transkribering!

Din Tekstforfatter kan sørge for at du får god transpirasjon av høy kvalitet.

Vi hjelper deg gjerne med dine transkriberingsønsker og sørger for å utføre jobben på en profesjonell og effektiv måte.

Vårt team kan hjelpe deg med mange ulike transkriberingsjobber, så kontakt oss i dag for en uforpliktende prat!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis hos oss!

Motta gratis 500 ord!