48 38 14 88 post@dingruppen.no
Verden er stor, og du kan enkelt ekspandere ut til andre land.

Transkribering oversatt

Trenger du å få din transkribering oversatt? Det kan vi i Din Tekstforfatter hjelpe deg med. Vi kan både ta oss av transkriberingen din, samt oversette den dersom du ønsker det.

Transkribering kan være lurt å benytte seg av ved flere tilfeller. Skal du utføre et intervju med en eller flere personer, kan det for eksempel være deilig å slippe å notere som en gal.

Hvis du heller tar opp lyd, vil du både være mer tilstede i samtalen, samt ha mer informasjon med det videre, som kan transkriberes i etterkant.

Lydopptak kan også være verdifullt dersom det skulle oppstå spørsmål angående hva som faktisk ble sagt under intervjuet. Er det noe tvil, vil lydopptakene raskt løse situasjonen.

Transkriberte lydopptak kan også enkelt oversettes til ulike språk. Og det finnes flere gode grunner til å gjøre nettopp dette.

Motta gratis 500 ord!

Hvorfor oversette transkripsjonen?

Flere ulike bedrifter og bransjer har ansatte eller kunder som snakker ulike språk. I slike tilfeller vil det kunne være verdifullt med oversatte transkripsjoner.

Dersom man tar opp et møte som blir avholdt på norsk, vil det være nyttig å både sikrestille en norsk versjon av transkripsjonen, samt en engelsk versjon.

Det finnes flere tilfeller hvor transkribering med fordel bør oversettes. Her kan det være snakk om forelesninger, som blir tatt opp og skal deles med både norske og internasjonale studenter.

Ellers kan oversatte transkripsjoner også være gode å ha dersom man jobber i politiet eller rettsvesenet, og må ta opp intervjuer og deretter skrive ned det som har blitt sagt på et språk alle parter forstår.

Studio bør benyttes for transkribering til firma.

Hva er egentlig transkribering?

Transkribering handler rett og slett om å overføre informasjon fra en gitt form, til tekstform.

Det er eksempelvis vanlig å oversette fra muntlig form til skriftlig form, gjennom transkripsjon av lydopptak.

Ellers går det også an å transkribere fra tekst til tekst, gjennom ulike alfabeter.

I dag er det vanlig å bruke lydopptak og transkribering i for eksempel:

 

  • Intervjuer
  • Forelesninger
  • Jobbintervjuer
  • Forskningsintervjuer
  • Avhør
  • Forhandlingsmøter
God lyd er det viktigste ved transkribering.

Få transkribering oversatt!

Det kan ta både tid og energi å lære seg de teknikkene som trengs for å sikre rask og riktig transkribering.

Hvis du ikke er en kløpper bak tastaturet, eller rett og slett mangler kunnskapen som kreves for å ferdigstille en god transkripsjon, kan vi hjelpe deg.

Din Tekstforfatter er et rendyrket tekstbyrå, som tilbyr alle tjenester innen tekst. Vi har profesjonelle skribenter på laget, som vet hva som kreves for å transkribere hurtig og effektivt.

Hos oss finner du ansatte med bakgrunner fra journalistikken, markedsføring og byrå. De har transkribert mye innhold opp gjennom sin karriere, og er nå klare for å hjelpe deg med dine transkriberingsønsker.

Dersom du er interessert i transkriberinger fra oss, trenger du bare fylle inn skjemaet nedenfor.

Deretter vil vi ta oss av resten av arbeidet, og passer på at du får levert en transkripsjon av høy kvalitet på rekordtid.

Husk på at de første 500 ordene hos oss er alltid gratis for nye kunder!

Motta gratis 500 ord!