48 38 14 88 post@dingruppen.no
Transkribering av pasientjournal

Transkribering pasientjournal

Enhver pasient i Norge får en journal opprettet som tar for seg pasienten og helsehjelpen de mottar. For leger med en hektisk arbeidshverdag, er hjelp til transkribering av pasientjournal viktig.

Legene har en ufattelig hektisk arbeidshverdag. Det er ikke rart at en alltid sitter på venterommet flere minutter etter avtalen egentlig skulle vært i gang. Legene har rett og slett fullt opp med oppgaver.

Enkelte av oppgavene er derimot ikke like interessante og givende. Som lege finnes det administrativt arbeid, akkurat som i de fleste andre yrker.

Transkribering av pasientjournal er en av disse oppgavene. Det å konvertere en lydfil til tekst er en viktig, men ganske langsom oppgave. Les mer om hvorfor det er viktig, hvilke krav som stilles, og hvordan vi kan hjelpe deg!

Motta gratis 500 ord!

Derfor er medisinsk transkripsjon viktig

Medisinsk transkripsjon er viktig for å sikre en utfylt pasientjournal. Denne skal notere helsebehandlingen pasienten har mottatt, slik at senere helsearbeidere kan dra nytte av det.

Dersom din pasient for eksempel kommer inn med en hevelse, bør du måle og notere denne. Deretter kan neste helsearbeider som ser på hevelsen måle for å se om den har gått ned.

Mange leger opererer med lydfiler som det er lurt å transkribere. Dette er fremfor å skrive ned mens pasienten snakker og behandles, noe som fort kan føre til upresise journaler med feil og mangler.

Krav til transkribering av pasientjournaler

Det finnes flere krav til transkribering av pasientjournaler. Konfidensialitet er nok den mest åpenbare. Dersom du skal transkribere en pasientjournal, er det krav om å signere NDA.

En Non-Disclosure Agreement sikrer taushet rundt sensitive info. Din Tekstforfatter har forhåndsskrevne NDA-er som er tilpasset de spesifikke oppdragene vi får av leger.

Det andre viktige kravet til medisinsk transkripsjon, er selve oppsettet. Leger har sin egen standard for hvordan en pasientjournal bør transkriberes og settes opp.

Sist, men ikke minst, er det viktig at en transkribent av en pasientjournal kjenner til medisinske begreper. En må kunne lytte godt og rettskrive disse med en stø hånd.

Lydfil til tekst

Trenger du hjelp til å transkribere lydfiler?

Er du lege og trenger hjelp til å transkribere lydfiler? Det finnes flere alternativer i det norske markedet. Alt fra auto transkribering til profesjonelle leverandører er tilgjengelige.

Dessverre er transkriberingen som er basert på algoritmer langt i fra presis nok på norsk. Dette gjelder spesielt for et område slik som medisin, der det er mange fremmedord som er vanskelige å fange opp.

Dermed er det lurt å forholde seg til profesjonelle transkribenter, men se altså opp for de som ikke har erfaring innenfor medisinsk transkripsjon. Sammenlign også priser før du lander på ditt valg.

Prøv oss helt gratis

Vi i Din Tekstforfatter kjenner til situasjonen leger befinner seg i. Medisinsk transkripsjon kan være tøft å få unna i en hektisk hverdag. Dette gjelder spesielt transkribering av pasientjournal.

Dersom du er på utkikk etter en transkribent, vil vi gjerne hjelpe deg. For at du skal få best mulig innsikt i hva vi leverer, gir vi deg de første 500 ordene helt gratis og uforpliktende.

Da kan du selv se hvilken kvalitet vi leverer og bestemme deg for om du ønsker vår hjelp videre!

Motta gratis 500 ord!