48 38 14 88 post@dingruppen.no
Transkribering sakkyndige rapporter

Transkribering sakkyndige rapporter

Transkribering av sakkyndige rapporter sikrer tilgjengelige og organiserte beviser i saker. Spesielt populære er sakkyndige rapporter fra Barnevernet og til bruk i diverse rettssaker.

Sakkyndige har som oppgave å benytte sin ekspertise, gjerne innen psykologi, til å levere en rapport relatert til en sak. Dette kan være alt fra egnethet som forelder, til psykologien bak en seriemorder.

Spennet er med andre ord ganske stort, men uansett er sakkyndige rapporter ikke til å kimse av. Har en dette tilgjengelig og organisert, vil det fungerer som gode føringer i en rettssak.

Nettopp derfor velger så mange å transkribere sakkyndige rapporter. De transkriberte tekstdokumentene kan da virke som langt bedre materiell i retten enn lange og uorganiserte lydopptak.

Motta gratis 500 ord!

Transkriber sakkyndige rapporter fra Barnevernet

I saker der Barnevernet er involvert, vil det ofte utrettes sakkyndige rapporter. Disse går ut på hvor egnet foreldrene fra begge sider er til å oppdra barna det er gått til sak om ansvar for.

Dersom en sakkyndig for eksempel finner at far ikke egner seg til å ta vare på barna, vil dette tale sterkt for en dom der mor får ansvaret. Rapportene er ikke nødvendigvis bevis, men sterke føringer.

Skal du vinne frem i en barnevernssak, er unektelig transkribering av sakkyndige rapporter et veldig fint første steg.

Sakkyndige i rettssaker

I flere rettssaker, da kanskje spesielt straffesaker, vil sakkyndige dras inn ved spørsmål om tilregnelighet. Var drapsmannen tilregnelig i det øyeblikket han begikk drapet? Er han det nå?

Slike spørsmål skal ikke være opp til en ukvalifisert dommer eller en jury å bestemme. Nettopp derfor benyttes profesjonelle psykologer for å lage rapporter. Her lages det gjerne to eller flere.

Dersom rapportene spriker i sin oppfatning, vil mest sannsynlig de sakkyndiges mening ikke påvirke saken. Men dersom alle samsvarer i sin oppfatning, er dette meget gode føringer for rettssaken.

Verbatim Transkribering

Verbatim transkribering passer best

Når en skal utføre transkribering av sakkyndige rapporter, er det viktig at hvert eneste ord kommer med. Dette skal tross alt brukes i viktige saker, og derfor passer det som kalles verbatim transkribering best.

I mange andre tilfeller, kan såkalt intelligent verbatim transkribering. Denne formen kalles intelligent, fordi den utelater fyllord, pauseord, og ufullstendige setninger blant annet.

Dersom du skal transkribere intervju til master for eksempel, er det kun innholdet du er ute etter. Ingen bryr seg om du sløyfer litt her og der. Slik kan du derimot ikke jobbe med sakkyndige rapporter.

Motta hjelp i dag

Trenger du hjelp til transkribering av sakkyndige rapporter? Din Tekstforfatter har lang erfaring med transkribering av diverse former for lydopptak. Sakkyndige rapporter er en av dem.

I dag gir vi deg de første 500 ordene, ca. 5 spilleminutt, transkribert helt gratis. Tilbudet er uforpliktende og risikofritt. Ta kontakt med oss i dag!

Motta gratis 500 ord!