48 38 14 88 post@dingruppen.no
En mann som skriver på datamaskinen om en avslutning

Transkribering spesialisterklæringer

Spesialisterklæringer er nødvendige i alt fra NAV-saker vedrørende små personskader, til alvorlige rettssaker. Transkribering av spesialisterklæringer sikrer et konkret og oversiktlig tekstdokument.

Selv den minste saken i verden blir fort kaotisk av en rekke juridiske dokumenter. I bunken av bevismaterialer, finner vi ofte spesialisterklæringer. Disse skal som oftest transkriberes fra lydfil.

En spesialisterklæring sier gjerne noe om den fysiske eller psykiske tilstanden til en part i en sak. Det kan dreie seg om personskade der personen søker NAV om erstatning, eller simpelthen en rettssak.

Uansett tilfelle er det viktig å få informasjonen i tekstform, slik at den blir mer tilgjengelig. Å søke gjennom lydopptak tar evigheter, og nettopp derfor er transkribering av spesialisterklæring så nyttig.

Navigerbare bevis til NPE-saker

NPE (Norsk Pasientskadeerstatning) er kjent for å hjelpe nordmenn som søker erstatning for pasientskader. NAV er en annen instans som er mer tilbøyelig for å bistå med personskader.

Uansett instans du bruker for ditt krav, vil det være nyttig med en spesialisterklæring. Dersom du får din spesialisterklæring transkribert til et tekstdokument, kan bevisene enklere navigeres.

Saksbehandler kan nemlig søke i tekstdokumentet, fremfor å lytte på diverse lydfiler. En saksbehandler vil neppe ønske å gjøre dette.

Derfor er spesialisterklæringer viktige i retten

Spesialisterklæringer er naturligvis også viktige i retten. Ofte benyttes psykologer for å avgjøre hvorvidt gjerningsmannen var tilregnelig når han utførte den kriminelle handlingen.

Både aktor og forsvarer vil ha interesse av å transkribere spesialisterklæringen, slik at de nøye kan analysere hva som fremmes. Her kan de dra ut viktige utsagn som kan bestemme utfallet av saken.

Spesialisterklæringer er selvfølgelig ikke bevis hverken for eller imot om handlingen foregikk, men heller om hvorfor den potensielt skjedde rent mentalt. Dette er veldig viktig i diverse straffesaker.

Tranksribering

Hvordan konverterer vi lydfiler til tekst?

Vi benytter oss av såkalte transkriberingsprogram. Dette er program hvor du kan spille av lydfiler, samtidig som du skriver ned det som sies i en tekstboks.

Programmet lar oss spole frem og tilbake, samt justere hastigheten på avspillingen. Vi kan selvfølgelig også pause og spille av klippet akkurat når vi ønsker.

Gjennom innøvde transkriberingsteknikker, sørger vi for å konvertere lydfilen din til tekst på en hurtig og tilfredsstillende måte. Vi tilbyr både verbatim transkribering og intelligent verbatim transkribering.

Verbatim transkribering er best passende for transkribering av spesialisterklæringer, da det tar med alt. Intelligent verbatim transkribering vil til motsetning utelate unødvendige deler, slik som fyllord, pauseord, og ufullstendige setninger.

Trenger du hjelp til transkribering av spesialisterklæringer? Bestill ved å klikke nedenfor!