48 38 14 88 post@dingruppen.no
Transkribering av telefonopptak er mulig

Transkribering telefonopptak

Transkribering av telefonopptak er nyttig dersom du for eksempel har gjort et telefonintervju. Så lenge du tar opp lyd, vil det å konvertere dette til tekst alltid være en god ide for å øke nytten til materialet.

Det er praktisk å kunne gjennomføre intervjuer over telefon. Uavhengig av om du jobber med en master- eller bacheloroppgave, reportasje, eller avhør, gjør telefonsamtaler alt lettere.

Et godt tips for å få maksimalt ut av samtalen, er å ta et opptak. Det finnes flere gode guider for hvordan du tar opptak på din telefon mens du er aktiv i en samtale.

Dersom du utfører transkribering av telefonopptaket, tilfører du ytterligere verdi. Da kan du rimelig enkelt navigere og søke gjennom ditt materiell, siden du vil ha et tekstdokument tilgjengelig.

Fungerer egentlig auto transkribering av telefonopptak?

Auto transkribering er fristende, da roboter til en veldig lav pris gjør majoriteten av jobben. Dessverre er ikke denne teknologien god nok på norsk, og en rekke feil oppstår.

Resultatet blir ofte at korrekturen av auto transkribering blir en like stor, om ikke større, jobb enn hva manuell transkribering ville vært. Forhåpentligvis vil auto transkribering fungere bedre på norsk i fremtiden.

Slik utføres profesjonell transkribering av lydopptak

Skal en transkribere profesjonelt på norsk, er det altså manuell transkripsjon som gjelder. Her vil en person bli tilsendt en lydfil, som de deretter transkriberer gjennom et transkriberingsprogram.

Programmet lar deg spille av lyden, samtidig som du noterer ned teksten i en tekstboks. Du kan spole frem og tilbake, samt justere hastigheten, i de aller fleste programmene i markedet.

Det kan ta alt fra 3-6 timer å transkribere 1 lydtime. Tidsbruken avhenger primært av lydkvaliteten, men dine transkriberingsteknikker vil også spille en rolle.

Få hjelp med transkribering

Bør du søke hjelp til transkripsjon?

Dersom du for eksempel skal transkribere intervju til en masteroppgave, kan det fort bli en hel del jobb. I en hektisk hverdag, kan det fort bli litt av en oppgave å skulle lære seg å transkribere også.

Dessuten må en medregne kostnaden til programvaren, dersom en skal bruke betalte løsninger. Regnestykket tilsier for de aller fleste at det heller lønner seg å benytte en transkribent.

Hos oss i Din Tekstforfatter får du transkribering til fastpris per lydtime. For kun 1,500 kr eks mva, mottar du vår hjelp til å transkribere alle dine telefonopptak.