48 38 14 88 post@dingruppen.no
Eksakt transkribering, verbatim, krever høy konsentrasjon.

Transkribering verbatim

Det finnes mange ulike former for transkribering. Hvilket transkripsjonssystem som passer best for din oppgave vil variere etter hvilket behov du har.

En tekstforfatter kan se oppgavens behov og deretter benytte seg av teknikken som egner seg best. For å gjøre en god transkriberingsjobb, kreves det kunnskap om teorier og erfaring.

Få hjelp av en profesjonell tekstforfatter for det beste resultatet! En verbatim transkripsjon vil overføre lyden ord-for-ord.

Dette er den vanligste metoden for transkribering, men også den mest detaljerte. Denne metoden tar derfor lengst tid og krever mest arbeid.

Hvis du ønsker en verbatim transkripsjon, lønner det seg å tilrettelegge lydklippet for en effektiv arbeidsprosess.

Verbatim transkripsjon tar for seg alle lyder fra et lydklipp eller videoopptak. Dette kan være både verbal og ikke-verbal kommunikasjon.

Her kan latter, nøling, sarkasme, og pauser inkluderes i transkriberingen. Hosting og kremting er eksempler på verbatim transkribering.

Skal dette inkluderes, er det naturlig at arbeidsprosessen blir lengre. Da blir også prisen høyere.

Leter du etter en rimelig pris på verbatim transkripsjon? Din Tekstforfatter kan hjelpe deg! 

Hvorfor bruke verbatim transkribering?

Det finnes ulike detaljnivå vedrørende transkribering. Alle transkripsjonssystemer har sine fordeler og ulemper, og her er det formålet med transkriberingen som bestemmer hvilket system som egner seg best.

Det finnes mange bransjer som krever verbatim transkribering, for eksempel politi og rettsvesen.

Har du et vitneavhør eller en politiforklaring som skal transkriberes? Da vil det være mest naturlig og vanlig å etterspørre en verbatim transkribering.

Her blir alt skrevet ned ordrett, og fyllord, stotring samt pauseord inkluderes. På norsk kan verbatim transkribering også bli kalt for bokstavelig transkripsjon.

I tillegg til politi og rettsvesen, er verbatim transkribering vanlig i forskningsintervjuer. Her kan vi eksempelvis nevne kvalitativ forskning hvor relasjoner mellom mennesker overvåkes.

Markedsundersøkelser og psykologiske undersøkelser kan også ha behov for en bokstavelig transkripsjon.

Med en verbatim transkripsjon blir stamming, repetisjoner, hosting og andre lyder inkludert. Dette vil være mer krevende for en transkribent, men er også en av de vanligste formene for transkripsjon.

For å begrense tidsbruken og effektivisere arbeidsprosessen, kan du ta noen forhåndsregler med opptaket.

God lydkvalitet er det viktigste innenfor transkripsjon.

Effektiv verbatim transkribering

Sørg for at utstyret fungerer slik som det skal i god tid før opptaket blir gjort. Gammelt og utdatert utstyr kan skape ulyder som er distraherende for transkribenten.

Hvis du vil ha prosessen unnagjort på en effektiv måte, må du sørge for å tilrettelegge for dette.

Det er mange faktorer som kan senke arbeidsprosessen til en transkribent. Forstyrrelser, bakgrunnsstøy og gammelt utstyr er noen av disse.

Pass på at mikrofonen er nærme nok intervjuobjektet til å fange alle lyder. Skal du ha med ikke-verbale lyder som latter, hosting og kremting, må du sørge for at disse lydene er tydelige for skribenten.

Transkribenter har i utgangspunktet et skarpt øre, men med tilretteleggelse vil prosessen gå fortere. Vi i Din Tekstforfatter kan bistå med effektiv verbatim transkribering!

Vi sørger for å gi deg nøyaktige transkripsjoner som får med seg alt som skjer i lydopptaket ditt. Våre velskrevne transkriberinger vil alltid møte din forventninger, og vi gir oss ikke før du er fornøyd.

Vil du ha verbatim transkribering av høy kvalitet? Da kan du prøve oss i dag!