48 38 14 88 post@dingruppen.no
Video har blitt viktigere, men også transkribering.

Transkribering

Transkribering er så mye mer enn å bare lytte til ulike lydopptak og skrive ned det man hører.

For å sikrestille en god transkripsjonstekst må du lage et fornuftig oppsett, jobbe systematisk og vite hva som kan kuttes og hva som alltid må inkluderes.

Din Tekstforfatter har en rimelig pris på 1,500 kr eks MVA per lydtime. Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt på e-post med flere detaljer.

Transkribering er kanskje ikke hjernekirurgi, men arbeid med transkripsjon krever et godt øre, mye kunnskap og erfaring, samt ferdighetene som kreves for å prosessere noen ganger sensitiv informasjon.

Det tar tid å bli god på transkripsjon, og har man ikke erfaring med denne type arbeid, vil det ofte være krevende og ta lang tid.

Dersom du kan benytte deg av profesjonelle tekstforfattere for å få utført transkripsjon, er det viktig å velge noen som ikke bare forstår seg på teorien, men som også kan levere gode tekster i praksis.

Her handler det om å benytte seg av skribenter som forstår innholdet som skal gjennom transkribering, både når det kommer til hva som blir sagt, men også når det kommer til intensjon, språk, mening og andre viktige lydelementer.

PC er det beste verktøyet for å transkribere.

Hva er transkribering?

Transkribering handler om å overføre informasjon fra en form til tekstform. Når vi snakker om transkribering er det vanligst å tenke på overføringen av informasjon fra muntlig form, til skriftlig form.

Det kan også være overføring fra tekst til tekst, eller overføring mellom ulike alfabeter. Typiske eksempler på transkriberingsarbeid er opptak av intervjuer, private opptak, vitneforklaringer eller lydopptak fra forhandlingsmøter.

Ulike typer transkribering

Det finnes flere ulike tilnærminger til transkribering, eller såkalte transkripsjonssystemer. Det er nemlig slik at det ikke alltid holder å skrive ned ordene som blir sagt i en transkripsjon.

Skal man ende opp med et resultat som lar seg analysere i dybden, vil man ofte ha behov for å kunne markere alt fra nøling, til ord som blir sagt med trykk, sarkasme eller humor.

Språkforskere har utarbeidet ulike systemer for transkribering, ofte kalt transkripsjonsnøkler. Det er vanlig å gjøre seg kjent med de ulike systemene før man skal transkribere noe.

Dermed kan en velge det systemet som passer best for oppgaven. Noen liker også å blande ulike symboler fra forskjellige systemer.

Selv om det er utfordrende å fange opp alle detaljer i en muntlig samtale, og føre de ned på papir, vil transkripsjonsnøkler være en god måte å utføre arbeidet på med så mye nøyaktighet som mulig.

 

Jefferson transkribering og Du Bois

I dag er de mest kjente transkripsjonssystemene, Du Bois-systemet og Jefferson transkribering. I Du Bois-systemet er tale delt opp etter intonasjonsenheter, mens i Jefferson transkribering forsøker man å fange opp sekvensielle trekk ved samtalene som transkriberes.

Du kan raskt skrive ned lyd til tekst med tastatur!

Hva må inkluderes og hva kan utelates?

Selv om mange mener man skal transkribere uten å utelate noe som helst, tenker vi i Din Tekstforfatter at dette alltid vil komme an på hva som skal transkriberes.

Skal man transkribere lydopptak eller videopptak med lyd fra politi- og advokatavhør vil det eksempelvis være viktig å ikke utelate noe.

Dersom man skal transkribere private opptak, foredrag eller andre lignende lydopptak vil man med fordel kunne unnlate nøling, visse fyllord.

En vil kanskje ende opp med et bedre resultat dersom tekstforfatteren skriver om visse formuleringer som gir mer mening muntlig enn skriftlig. 

Vi er nøye på å markere hvem som sier hva, dersom det er flere som prater i et opptak, slik at det blir enkelt for en leser å forstå samtalen som foregår.

Vi passer også på å markere hvordan ting sier, dersom det er viktig for våre kunder, eller for transkripsjonen. 

Laptop med notater med siden av seg.

Når bør du benytte deg av transkribering?

Ved flere anledninger kan det være lurt å benytte deg av transkribering. Hvis du for eksempel skal utføre et intervju med en eller flere, kan det være mer givende å slippe febrilsk notering, og heller kun ta opp lyd.

Da får du en anledning til å virkelig lytte, du oppfatter mer informasjon, og har lettere for å stille eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Det finnes også andre anledninger hvor transkribering kan være nyttig. Det kan eksempelvis være ved avhør, ved forelesninger, ved jobbintervjuer, ved forskningsintervjuer og mye mer.

 

Transkribering av lydopptak eller diktafon-transkribering

Når man skal transkribere er det kanskje mest vanlig å transkribere fra lydopptak. Ofte vil opptakene tas med en diktafon.

I dag finnes det derimot også mange andre måter å ta opp lyd. Smarttelefoner er flotte verktøy som nå gjør det mulig for alle å ta opp lyd enkelt og effektivt.

Skal man transkribere fra lydopptak er det viktig at man setter deg et rolig sted, uten forstyrrende elementer. Man bør kunne skrive raskt, slik at man følger dialogen eller monologen, og ikke må pause opptaket for ofte.

Det kan også være fornuftig å benytte seg av lydkansellerende hodetelefoner, slik at man virkelig får med seg alle viktige lydelementer i opptaket.

 

Video-transkribering

Ved videotranskribering får skribenten mulighet til å innhente enda mer informasjon enn det man kanskje gjør når man kun har tilgang på rene lydopptak.

Her kan en god skribent oppfatte viktige elementer som kroppsspråk, ansiktsmimikk og andre avgjørende tegn som er med på å avgjøre betydningen av det som blir sagt.

Er det ønskelig kan en skribent også få med personbeskrivelser i transkriberingen, og ha med disse beskrivelsene innledningsvis.

Da får leseren et godt bilde av hvem som sier hva, hvordan de ser ut og hvordan de oppfører seg eller snakker. 

Transkribering krever bare en PC og en kaffekopp!

Skal du gjøre det selv, eller få hjelp av flinke fagfolk?

Mange lurer på om de skal utføre transkriberingen selv, eller ansette fagfolk til å hjelpe seg.

Det finnes både fordeler og ulemper ved å transkribere på egenhånd, og det finnes positiver og negativer ved å ansette noen til å ta seg av jobben for deg.

Skal du transkribere selv, vil du åpenbart slippe å betale noen for å utføre tjenesten for deg. Likevel vil du måtte sette av mye tid.

Du må først og fremst sette deg godt inn i hvordan du skal og bør transkribere innholdet ditt, deretter må du sette av tid til den faktiske transkriberingsjobben.

 

Reduser tidsbruken og spar penger

Det kan som sagt være kronglete å transkribere dersom man ikke er vant til å jobbe med denne typen arbeid.

Og jo mindre du er vant med transkribering, desto lenger tid vil du også mest sannsynlig bruke på arbeidet.

Ansetter du noen til å transkribere for deg, vil du åpenbart måtte betale for tjenesten. Likevel får du også utført et godt stykke arbeid, på en skikkelig, strukturert og profesjonell måte.

Du slipper å bruke mye tid på transkriberingen, og kan jobbe videre med andre oppgaver. Samtidig kan du være trygg på at transkriberingen blir utført av noen som vet hva de driver med.

 

Identifiser arbeidet

Hva som skal transkriberes kan være avgjørende for hvorvidt man kan ta seg av arbeidet selv, eller bør sette det bort til proffene.

Skal du kun skrive ned stikkord fra et uformelt intervju kan du åpenbart fikse dette selv. Skal det transkriberes timelange opptak fra en rettssal eller en forelesning, vel da kan det være svært verdifullt å få noen andre til å gjøre jobben.

Skriv raskt og få lyden inn i tekstformat!

7 tips til opptak av lyd

Skal du ta opp noe som senere må transkriberes vil kvaliteten på opptaket ha mye å si for hvor enkelt det blir å jobbe med transkripsjonen.

God kvalitet med klar lyd vil først og fremst gjøre det lett å få med seg alt som sies, samt andre viktige lyder. Dette kan spare skribenten for mye tid, og vil gjøre det mulig å jobbe raskere.

Raskere arbeid fører til mindre tid, og du kan dermed som regel ende opp med en mer gunstig pris for transkripsjonen.

Skal du ta opp lyd er det syv viktige ting du bør tenke på, slik at du ender opp med best mulig kvalitet. Du bør passe på:

1 – Å alltid sjekke utstyret ditt før du begynner opptaket. Gjør gjerne dette i god tid før opptaket skal finne sted.

Ta testopptak, og pass på at utstyret ikke dør på grunn av mangel på batteri eller strøm underveis.

Bruker du en diktafon bør du eksempelvis alltid se til at den er fulladet før du begynner opptaket.

 

2 – Forsøk å unngå bakgrunnsstøy så langt det lar seg gjøre. Velg et stille sted for lydopptaket, lukt dører og vinduer og sitt unna andre mennesker hvis du kan.

 

3 – Plasser mikrofonen eller utstyret på en måte som gjør at den fanger opp lyden fra de som snakker på en god måte.

Den bør ligge like nærme alle som snakker, slik at lydnivåene ikke blir altfor ulike.

 

4 – Skal du intervjue flere samtidig? Pass på å gi beskjed om at ingen skal avbryte hverandre under opptaket.

Får en person snakket ferdig, vil det være mye enklere å transkribere dette, samt få et ryddig dokument, enn dersom mange snakker i munnen på hverandre.

 

 5 – Unngå oppmuntrende lyder. Det er utrolig vanlig at vi under samtaler lager lyder som bekrefter at vi lytter, som oppfordrer den som snakker eller som viser enighet eller uenighet.

Mm-mm, hmm, åh, jah og andre korte ord og lyder vil være forstyrrende i en transkriberingssetting.

Selv om det kanskje føles unaturlig stille å ikke lage slike lyder, vil du til syvende og sist sitte igjen med et mye bedre lydopptak dersom du klarer å la være.

 

6 – Still spørsmål eller snakk sakte og tydelig, og oppfordre de andre som skal snakke til å gjøre det samme. Hvis noen snakker veldig fort, vil en skribent måtte pause lydopptaket ofte for å få med seg alt. Dette vil føre til at arbeidet tar lenger tid enn nødvendig.

 

7 – Pass på at alle skrur av telefonene sine hvis de har mulighet til dette. Da vil du unngå å ta opp ringelyder, summelyder eller blir avbrutt underveis i opptaket.

Du kan selvfølgelig også transkribere ned på papir.

Hvorfor velge Din Tekstforfatter?

Det tar både tid og trening å lære seg gode teknikker for rask og riktig transkribering.

Er du ikke en racer på tastaturet, eller mangler du kunnskapen som kreves for å få på plass en god transkripsjon?

Da kan du vinne mye på å benytte deg av en profesjonell skribent som vet å transkribere.

Din Tekstforfatter har dyktige skribenter på laget, med god erfaring fra ulike transkriberingsjobber. Vi jobber hurtig og effektivt, og passer alltid på å levere god kvalitet når det kommer til transkribering.

Kontakt oss for en uforpliktende prat, så kan vi hjelpe deg videre med dine transkriberingsønsker.