48 38 14 88 post@dingruppen.no
Transkribert tekst kommer fra lyd, gjerne spilt inn i et studio.

Transkribert tekst

Transkribert tekst er en skriftlig presentasjon av innhold fra video- og lydfiler.

Dette kan for eksempel være forskningsintervjuer som er spilt inn på lydfil, og deretter blir gjennomgått og skrevet ned.

Transkripsjon er altså muntlig tale som omgjøres til skriftlig tekst.

Transkribert tekst av høy kvalitet handler imidlertid om mye mer enn å bare skrive ned det en hører.

Trenger du hjelp til transkripsjon? Fyll inn skjemaet nedenfor, og motta de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!

Hvorfor få innholdet transkribert?

Det å spille inn intervjuer eller lignende i lydform er en utmerket måte å samle inn informasjon på.

Det kan imidlertid være utfordrende å jobbe videre med informasjon i lydformat. Skal du for eksempel finne igjen spesifikk informasjon i lydfilen, må du lete deg gjennom ofte store mengder muntlig informasjon.

Begrensede analysemuligheter gjør at mange ønsker å omgjøre muntlig innhold til skriftlig tekst.

Dette gjør det enkelt å søke seg fram til deler av innholdet – dersom det skulle være behov for dette. Dermed ligger også transkribert tekst alt til rette for videre analyse av materialet.

En annen fordel med transkribert tekst, er at innholdet blir tilgjengelig for mennesker med nedsatt hørsel.

Hørselshemmede kan ofte ikke dra nytte av informasjon i lydformat. Det kan også være lettere å nå ut til folk med innholdet dersom det er skriftlig.

Dette fordi mange har lavere terskel for å lese en tekst enn å spille av en lydfil eller video.

Transkribering til firma bør utføres med utstyr av høy kvalitet.

Fra lyd til tekst

Det å spille inn lyd er praktisk i mange tilfeller. Skal du for eksempel intervjue noen, kan det være veldig krevende å skrive ned hele samtalen mens den pågår.

Det enkleste er derfor å spille inn intervjuet, slik at den kan skrives ned i etterkant. Det å transkribere en tekst er i mange tilfeller best å overlate til en tekstforfatter med erfaring innen transkripsjon.

Intervjuer blir vanligvis transkribert av intervjueren.

Hvordan transkribere?

Når en tekst blir transkribert, er det ikke rom for personlige tolkninger av innholdet.

Tekstforfatteren skal på upartisk vis skrive ned akkurat den informasjonen som formidles i lydfilen. Samtidig er det viktig at samtalen overføres på en nyansert måte.

Legger for eksempel personen som snakker trykk på et ord, eller kanskje til og med nøler, må dette ofte formidles i den skriftlige versjonen.

I første omgang skrives gjerne alt ned, for deretter å finpusses ved videre gjennomgang. Da blir for eksempel unødvendige fyllord fjernet, slik at teksten blir mest mulig lettlest.

Dersom det er ordlyd fra video- eller lydfilen som ikke tilfører innholdet noe, vil ikke nødvendigvis dette transkriberes.

Hvis du for eksempel har intervjuet noen, vil du gjerne ha nikket bekreftende mens vedkommende snakket, og sagt «mm» eller lignende.

Intervjuobjektet kan også ha laget lyder som «eeh» under intervjuet. Dette er det ikke alltid nødvendig å skrive ned!

Muntlig sier en gjerne ord på en annen måte enn de skrives. Eksempler på dette er «asså» eller «kan’ke».

I transkribert versjon vil dette omgjøres til «altså» eller «kan ikke», slik at teksten blir mest mulig lesbar.

God lyd er det viktigste ved transkribering.

Hjelp til transkribert innhold

Det er mye som skal tas hensyn til for at en transkribert tekst skal bli best mulig.

Trenger du hjelp til å få lyd- eller videoinnhold transkribert, kan vi fikse dette for deg.

Våre tekstforfattere har kompetansen som trengs for å transkribere ditt innhold mest mulig effektivt.

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi transkriberer! Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!