48 38 14 88 post@dingruppen.no
Transkribert tekst kommer fra lyd, gjerne spilt inn i et studio.

Transkripsjon av intervju

Trenger du transkripsjon av intervju eller annet lydinnhold? Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du er journalist og har intervjuet en person.

Det er også vanlig med transkripsjon av intervju som skal benyttes i master- eller bacheloroppgaver.

Hva er transkripsjon? Enkelt forklart handler dette om å overføre innhold fra muntlig til skriftlig form.

Som regel tas det utgangspunkt i et lydklipp eller en video. Foruten intervjuer, er det ofte aktuelt med transkripsjon av avhør.

Det finnes ulike fremgangsmåter for transkripsjon, og det er visse krav som skal imøtekommes.

Derfor er det lurt å la et tekstbyrå ta seg av transkripsjon av intervju, slik at teksten blir en mest mulig korrekt gjengivelse av lyden.

Motta gratis 500 ord!

Ulike transkripsjonsformer

Når transkripsjon av intervju skal utføres, er det viktig å ta hensyn til hvilken informasjon som skal inkluderes.

Og hva som skal inkluderes, kommer helt an på kontekst og innhold. Er det snakk om et avhør, bør for eksempel teksten være en nøyaktig gjengivelse av lyden.

 

Verbatim transkripsjon

Verbatim transkripsjon er én tilnærmingsmåte innen transkribering. Denne metoden går ut på at all lyd skrives ned – inkludert ikke-verbal kommunikasjon som hosting og nøling.

Dette er som regel ikke nødvendig når det er snakk om et vanlig intervju.

 

Intelligent verbatim transkripsjon

Transkripsjon av intervju gjøres som regel ved hjelp av intelligent verbatim transkripsjon.

Dette går ut på at ikke-verbal kommunikasjon utelates fra den transkriberte teksten. Det samme gjelder andre unødvendige lyder.

Transkripsjon av intervju lar deg gå tilbake og se hva intervjuobjektet sa helt nøyaktig.

Hvordan transkribere lydfiler?

Transkribering er ikke så enkelt som det kanskje fremstår som. Hvordan foregår egentlig transkripsjon av et intervju?

Som regel vil den som transkriberer teksten måtte gå gjennom den flere ganger. Dette er tidkrevende og krever mye tålmodighet.

Vedkommende vil skrive ned det han eller hun hører, og passe på at riktig navn settes foran det som sies av ulike personer.

Ved verbatim transkripsjon vil det inkluderes en rekke tegn (som klammeparentes) rundt spesifikke lyder, og det er en del regler å forholde seg til.

Derfor bør transkripsjon av intervju overlates til noen som har erfaring på området. Dette sørger også for at teksten blir fri for grammatikkfeil, skrivefeil og tegnsettingsfeil.

 

Hva med en transkribering app?

Det kan kanskje friste å la en app ta seg av transkripsjon.

Dette koster gjerne mindre penger enn å hyre en profesjonell til å gjøre jobben.

Kvaliteten blir imidlertid deretter, og du må regne med mange grammatiske feil.

En app vil som regel også tolke mange ord og viktig innhold fra lydfilen feil. Dette kan gå kraftig utover kvaliteten på teksten.

God lyd er det viktigste ved transkribering.

Transkribering pris

Har du tenkt til å benytte deg av profesjonell transkribering av intervju? Da lurer du kanskje på hva dette vil koste deg.

Eksakt pris for transkribering kommer imidlertid helt an på hvor mye innhold som skal transkriberes.

Pris på transkripsjon kan også variere fra tekstbyrå til tekstbyrå.

Finn derfor et tekstbyrå som tilbyr kvalitetstjenester til en gunstig og rettferdig pris.

Husk også på at kvalitet er minst like viktig som pris.

Et godt headset er fint å ha for transkripsjon.

Vi transkriberer ditt intervju

Din Tekstforfatter tilbyr tjenester innen transkripsjon, og kan blant annet utføre transkripsjon av intervju.

Vi sørger for at teksten representerer lydklippet på korrekt vis, og at kvaliteten er høy.

Kontakt oss i dag for å motta en gratis prøve på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!