48 38 14 88 post@dingruppen.no
Transkripsjon kan for eksempel være en samtale som er skrevet ned.

Transkripsjon

Transkripsjon handler enkelt forklart om å overføre tale fra video- eller lydopptak til skrift.

Har du for eksempel intervjuet noen med en lydopptaker, kan det være en fordel å få laget en skriftlig versjon av samtalen.

Tekst er ofte mer anvendelig enn lyd, og kan for eksempel publiseres i form av en bloggpost eller en nyhetssak på nettsiden.

Det kan være utfordrende å transkribere, da prosessen ofte er mer komplisert enn en skulle tro.

Ikke alt du hører skal skrives ned nødvendigvis, og det kan i tillegg være vanskelig å tolke hva stemmene i lydfilen prøver å formidle.

Vi skal nå se nærmere på hva transkripsjon er, hvordan det utføres, forskjellige stiler og hvordan det endelige resultatet blir best mulig.

Hva er transkripsjon?

Transkripsjon trenger ikke nødvendigvis å handle om tale som overføres til lydskrift.

Overføring av skriftlig informasjon fra ett bestemt skriftsystem til et annet (for eksempel fra arabisk til russisk skrift) kan også omtales som transkripsjon.

En mer presis definisjon vil derfor være at transkripsjon betyr å overføre tekst eller tale til en ny form.

Transkribering til firma bør utføres med utstyr av høy kvalitet.

Ulike transkripsjonsstiler

Transkripsjon kan utføres på forskjellige måter, helt avhengig av hva slags innehold det er snakk om.

Vi skiller ofte mellom verbatim transkripsjon og intelligent verbatim transkripsjon. Ordet verbatim betyr enkelt og greit «ordrett».

Husk at transkripsjon i de fleste tilfeller reduserer samtalen noe, da det er nesten umulig å inkludere alt av lyder.

 

Verbatim transkripsjon

Dersom en benytter seg av verbatim transkripsjon, betyr dette at overføringen fra lyd til tekst skjer ord for ord.

Dette er den vanligste formen for transkripsjon, og innebærer at alt som sies i lydklippet skrives ned.

Er det snakk om sann verbatim transkripsjon, vil selv ikke-verbal kommunikasjon som kremting, pauser og latter tas med i den transkriberte teksten.

Dette er en detaljert form for transkripsjon som er spesielt nyttig dersom for eksempel et avhør skal transkriberes.

Her er det viktig å få med alle samtalens nyanser, slik at det blir lettere å tolke den som avhøres. Et eksempel på sann verbatim transkripsjon er som følger:

 

«…jeg kunne liksom ikke høre hva han…eh… sa i telefonen siden det var… eh… dårlig dekning. Derfor fikk jeg heller ikke med meg viktig informasjon om bursdagen [hoster]…og eh… hvordan vi skulle overraske bursdagsbarnet [ler]…»

 

Intelligent verbatim transkripsjon

Når du benytter deg av intelligent verbatim transkripsjon, vil den som transkriberer teksten sørge for å redigere bort pauseord, nøling, hosting og ufullstendige setninger.

Dette er et godt valg dersom du ønsker at teksten skal være mest mulig lettlest, og ikke har behov for detaljert informasjon om samtalens nyanser. Denne transkripsjonsstilen kan se slik ut:

«…jeg kunne ikke høre hva han sa i telefonen siden det var dårlig dekning. Derfor fikk jeg heller ikke med meg viktig informasjon om bursdagen og hvordan vi skulle overraske bursdagsbarnet…»

God lyd er det viktigste ved transkribering.

Hvordan transkribere?

Transkripsjon av tekst krever mer enn å bare skrive ned ordene du hører. Det kan for eksempel være nødvendig å ta hensyn til trykksterke stavelser, dersom personen som snakker vektlegger noe.

Slike ord markeres gjerne i kursiv. Det er også en rekke transkripsjonsnøkler som tas i bruk under transkribering.

Hvilke transkripsjonsnøkler som benyttes avhenger av transkripsjonssystem. Jefferson-systemet inneholder tegn som «:», som indikerer forlengelse av lyd, eller «-», som indikerer at tale avbrytes.

Du Bois-systemet har også ulike transkripsjonsnøkler, som for eksempel «…» som indikerer en mellomlang pause på opptil 0,6 sekunder.

Det er dessuten viktig å ha gode kunnskaper i rettskriving og norske grammatikkregler. Har du ikke det, kan du kanskje ende opp med en transkribert tekst full av stavefeil.

Føler du deg ikke helt trygg på rettskriving, kan det være lurt å overlate transkripsjon av innholdet til noen andre.

Et godt headset er fint å ha for transkripsjon.

Hvorfor transkribere?

Det å spille inn samtaler, avhør og intervjuer kan være veldig praktisk idet talen pågår. Det er imidlertid ofte slik at en ønsker å ha innholdet skriftlig, da dette gjør det lettere å søke fram spesifikke deler av samtalen.

Skal du for eksempel lage en nyhetssak der du inkluderer et intervju med noen, er det ofte mer naturlig å inkludere dette skriftlig enn med en lydfil.

 

Hva slags innhold transkriberes?

Det er et vidt spenn av innhold som kan transkriberes. Det første en tenker på er gjerne intervjuer.

Enten det er amatører eller journalister som utfører et intervju, er det utvilsomt mer praktisk å spille inn intervjuet mens det pågår.

Å skulle notere ned alt intervjuobjektet sier underveis kan være vanskelig, og det er lett å gå glipp av viktig informasjon.

Det samme prinsippet gjelder avhør – hvor det er mest praktisk å spille inn lyden fra samtalen mens den pågår.

Det er heller ikke uvanlig at advokatfirmaer benytter transkripsjon når et vitnes forklaring fra rettsaken skal fås ned på papiret.

Ved å ha vitneforklaringen skriftlig, kan advokatene enkelt søke opp spesifikke uttalelser ved behov.

Dersom du deltar på et foredrag, kan det også her være greit å spille inn lyden. Slik kan du gå tilbake og studere innholdet akkurat når det passer seg.

Dette er kanskje enda enklere å gjøre dersom du har en skriftlig versjon av foredraget, slik at du kan søke seg fram til visse deler av foredraget uten å måtte spole i et lydklipp eller videoklipp.

Annet innhold som ofte trenger transkripsjon, er forhandlingsmøter mellom statlige eller kommunale virksomheter – for eksempel i en anbudsprosess.

I slike tilfeller legges gjerne den transkriberte teksten ved eventuelle kontrakter som blir inngått. Uansett hva slags innhold du trenger å transkribere, kan vi hjelpe deg!

Studio bør benyttes for transkribering til firma.

Slik får du gode video- eller lydopptak

Dersom du har mulighet til det, bør du forsøke å spille inn lyd med best mulig kvalitet. Dette vil lette jobben for dem som skal transkribere teksten betraktelig.

Husk at det kan være dyrere å få et opptak transkribert dersom lydkvaliteten er svært dårlig. Dette skyldes at tekstforfatteren må bruke mye lengre tid på å lytte til innholdet.

Et godt tips er å gjennomføre intervjuer, avhør og lignende i et rom der det er lite bakgrunnsstøy.

Foregår samtalen på en forblåst brygge kan deler av klippet bli skurrete og uklart. Det er også lurt å ikke være for mange deltakere i samtalen.

Jo fler som deltar, jo flere vil snakke i munnen på hverandre. Det er også lurt å plassere mikrofonen på en gunstig måte, slik at lyden fanges opp best mulig.

Test gjerne ut mikrofonen i forkant, slik at du vet hvor sensitiv den er for lyd. Den skal ikke stå for nærme intervjuobjektet, men heller ikke for langt unna. Det beste er om den står et sted midt mellom deltakerne i samtalen.

Ellers kan vi foreslå å bruke opptaksutstyr av god kvalitet. I mange tilfeller er det mulig å bruke mobiltelefonen.

Det finnes også mange nyttige apper for lydinnspilling som kan lastes ned på smarttelefoner og nettbrett.

Benyttes eldre analogt utstyr for opptak, eller diktafon for den saks skyld, vil ofte det endelige resultatet få lav kvalitet.

Det kan være lurt å notere i full tekst det som sies i et møte.

Utfordringer når innhold skal transkriberes

Foruten dårlig lydkvalitet, finnes det også andre elementer som kan være med på å vanskeliggjøre transkripsjon. Vi kan for eksempel nevne fagområde.

Dersom den som transkriberer teksten ikke er kjent med faglige uttrykk som benyttes i samtalen, kan det være mer utfordrende å oppfatte ordene korrekt.

Det er for eksempel mye enklere å transkribere et intervju som omhandler dagligdagse temaer, enn et foredrag om et avansert forskningsprosjekt.

I sistnevnte tilfelle må tekstforfatteren bruke tid på research, slik at vedkommende kan forsikre seg om at faglige uttrykk skrives korrekt.

Dialekt kan også være et hinder. I Norge finnes det veldig mange forskjellige dialekter, og det er ikke til å legge skjul på at noen er verre å forstå enn andre.

Bruk av slang og interne sjargonger kan også gjøre transkripsjon mer utfordrende. I slike tilfeller må gjerne skribenten høre lydopptaket om igjen flere ganger før innholdet oppfattes.

Mange samtaledeltakere kan være utfordrende for enhver tekstforfatter som driver med transkripsjon.

Dette skyldes i hovedsak at en del av transkripsjonsjobben er å koble tale til korrekt person.

Er det flere med lignende stemme kan dette være en veldig utfordrende oppgave. Derfor kan du med fordel filme samtalen dersom mange deltar.

Sliter du med å forstå lydopptaket?

Trenger du transkripsjonstjenester?

Det å mestre transkribering krever mye øvelse, spesielt om det skal gjennomføres korrekt og raskt.

Å balansere god skriveteknikk, rettskriving og bruk av transkripsjonsnøkler på én og samme gang kan være utfordrende.

Har du ikke erfaring med transkripsjon, anbefaler vi å benytte et profesjonelt tekstbyrå med kompetanse innen transkribering.

Din Tekstforfatter har erfaringen du kanskje mangler, og kan transkribere både intervjuer, forskningsprosjekter, vitneavhør og lignende.

Vi sørger for at din transkriberte tekst har god flyt, er uten skrivefeil og at den skrives i henhold til dine spesifikke ønsker.

Ønsker du verbatim transkripsjon der alle detaljer inkluderes? Vi tar utfordringen på strak arm.

Kanskje du ønsker at vi transkriberer en liten snutt for deg? Slik kan du se at din transkripsjon holder høy kvalitet, før du eventuelt bestiller mer.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om transkripsjon!