48 38 14 88 post@dingruppen.no
En translatør kan hjelpe deg med offisielle tekster

Translatør

En translatør kan hjelpe deg når du har behov for å oversette innhold fra ett språk til et annet. Det å oversette en tekst er en kunst som ikke alltid er like enkel å mestre.

Mange bedrifter og privatpersoner velger derfor å få hjelp av en profesjonell oversetter.

Enten du har en viktig innlevering eller skal publisere en tekst, og mottakeren har et annet morsmål, vil en oversettelse komme til nytte. Hele poenget med å benytte en translatør, er at budskapet ditt skal nå fram til mottakeren.

Vi skal her se nærmere på hva en translatør gjør, og hva slags oversettere som finnes. I noen tilfeller må du for eksempel benytte en autorisert oversetter.

Andre ganger lønner det seg å benytte en helg vanlig oversetter. Finn også ut hva som kjennetegner en god oversettelse!

Hva er en translatør?

En translatør er en oversetter, og jobber med å overføre tekstinnhold fra ett språk til et annet. Dette kan for eksempel handle om å oversette tekst fra norsk til engelsk, eller fra spansk til norsk. Ulike oversettere er gjerne spesialisert på ulike språkpar.

En profesjonell translatør jobber gjerne i et tekstbyrå, og gjennomfører oppdrag innen oversettelse og tekstproduksjon. Det finnes også oversettere som jobber på frilansbasis, og oversettere som har utdannelse på feltet.

Notisblokk, penn og mobil i veske

Hva er en autorisert translatør?

Ofte vil en oversette ha tittelen «autorisert translatør». Dette betyr enkelt og greit av oversetteren har bevilling fra Kunnskapsdepartementet til å oversette alle slags tekster for et visst språkpar.

En autorisert translatør har gjennomført eksamen, og mottar først autorisasjon når eksamen er bestått. Dette er en todelt eksamen som gjennomføres via Norges Handelshøyskole (NHH), og gir autorisasjon innen språkene som tas eksamen i.

En person som skriver på et tastatur

Når trenger du en autorisert translatør?

Autoriserte oversettere jobber stort sett med oversetting av dokumenter, gjerne av finansiell eller juridisk karakter. Mottakeren av oversettelsen er som regel en offentlig etat eller myndigheter, som for eksempel politi og rettsvesen, eller helsevesen.

Disse mottakerne stiller ofte strenge krav til at oversettelsen skal være autorisert. Grunnen til dette er at de må vite at oversettelsen er korrekt. En autorisert translatør vil stemple hvert dokument med sitt eget stempel, og går god for at innholdet er korrekt oversatt.

Eksempler på dokumenter som ofte trenger autorisert translatør, er skjøter, vigselsattester, vitnemål, karakterutskrifter, legeerklæringer, skilsmissepapirer, adopsjonspapirer, fødselsattester, dødsattester, arbeidskontrakter og kjøpskontrakter.

Kontorbygg er populære i hovedstaden.

Statsautorisert translatør Stavanger, Oslo og Trondheim

Dersom du har behov for en statsautorisert translatør, trenger du ikke lete lenge. Oversettere med autorisasjon finnes i mange ulike tekstbyråer, og jobber også for seg selv i enkeltpersonforetak. Siden tjenestene ofte tilbys over nett, kan de nås hvor som helst.

Det har med andre ord ingenting å si hvorvidt du har behov for en autorisert oversetter i Bergen, Oslo, Stavanger, Bodø eller Kristiansand. Du kan få hjelp av profesjonelle oversettere til og med om du bor på bygda.

illustrasjon av tekst på ark for oversettelse

Oversettelser på nett

Det er mange fordeler ved å velge oversettelsestjenester på nett. Uansett om du har behov for en vanlig profesjonell oversetter eller en autorisert oversetter, finnes aktuelle tjenester online. Prosessen er rask og enkel, og kan benyttes uansett hvor du befinner deg.

Velg gjerne et oversettelsesbyrå på nett som har en brukervennlig nettside som det er enkelt å bestille fra. Avtal pris for tjenesten, send inn dokumentene som skal oversettes, og vent på at ferdig oversatte tekster sendes tilbake. Dette tar som regel ikke lang tid.

Gode oversettelser er nødvendig å få skrevet ned

Hvordan lages en god oversettelse?

Som translatør er det viktig å ikke bare oversette ord for ord, men å tilpasse den oversatte teksten til målgruppen. Dette er spesielt viktig når det er snakk om oversettelser av markedsføringstekster, artikler og lignende.

En profesjonell translatør sørger for å omformulere setninger og endre setningsstrukturen, slik at teksten oppleves som flytende på målspråket. Det er for eksempel helt forskjellig oppbygning på engelske og norske setninger, og direkte oversetting blir derfor ikke bra.

For best mulig resultat vil en translatør også sørge for at innholdet tilpasses kulturen og interessene til målgruppen. En reklametekst som spiller på norske tradisjoner vil ikke nødvendigvis slå like bra an i Sverige eller andre land.

En god oversettelse skal også ha et korrekt språk. Det betyr blant annet at din translatør sørger for at teksten ikke har grammatiske feil, og at den er helt fri for skrivefeil. I tillegg er det selvfølgelig viktig at teksten ikke har tegnsettingsfeil.

 

  • Unngå ord-for-ord-oversettelse
  • Endre på setningsstruktur om nødvendig – for naturlig flyt
  • Den oversatte teksten bør ofte tilpasses målgruppen
  • Høy språklig kvalitet er viktig (ingen skrivefeil eller grammatikkfeil!)
Innhold er viktig å benytte seg av, men helst unikt innhold

Oversettelse av innhold – ikke ord

Noe av det viktigste en translatør gjør, er å oversette innholdet og budskapet slik at det kan tolkes av mottakerne. Det er altså ikke nødvendigvis slik at ordene skal oversettes ordrett.

Uttrykk som brukes i Norge, vil for eksempel ofte ikke fungere like bra på engelsk. Da må oversetteren sørge for å finne alternative uttrykk på engelsk som har noenlunde samme betydning. Da vil innholdet fortsatt oversettes, bare ikke ordene.

Translatør engelsk er nødvendig å forstå seg på

Translatør engelsk

En av de mest populære tjenestene innen oversetting, er å oversette tekst til engelsk. Det er kanskje ikke så merkelig. Engelsk er nemlig et språk som kan forstås av mennesker over store geografiske områder, og i alle verdenshjørner.

En translatør som har ekspertise på engelsk, kan derfor hjelpe deg med å nå ut til målgruppen din. Enten du har en reklametekst eller et viktig budskap du vil dele med resten av verden, er engelsk et aktuelt språk.

Det er viktig at oversetteren mestrer engelsk på høyt nivå, slik at oversettelsen ikke bærer preg av å være unaturlig eller oversatt. En translatør kan med fordel mestre engelsk på morsmålnivå, for at oversettelsen skal bli så bra som mulig.

Ordbok for oversettelse

Oversetter norsk til engelsk

Her til lands er det spesielt populært å oversette tekster fra norsk til engelsk. Mange bedrifter benytter seg av denne tjenesten dersom de skal ekspandere bedriften sin.

For å nå ut til en større målgruppe i utlandet, er oversettelse av eksisterende markedsføringstekster nødvendig. Tekstene vil da tilpasses målgruppen, slik at budskapet når fram mest mulig effektivt.

Bilde av penger for å illustrere pris

Priser på oversettelsestjenester

Hva koster en translatør? Dette kan variere en hel del. For det første kommer det an på hvilken oversettelsestjeneste du benytter deg av. Prisene kan for eksempel variere mellom ulike tekstbyrå eller selvstendig næringsdrivende oversettere.

Noen har faste timesatser på oversettelser, mens andre bestemmer prisen basert på antall ord som oversettes. Det er naturlig at en lang og komplisert tekst er dyrere å oversette enn en kort, enkel tekst. Det er altså mange faktorer som spiller inn.

En figur som ser på innhold

Statsautorisert translatør priser

En statsautorisert translatør koster i noen tilfeller mer å benytte seg av, enn en «vanlig» profesjonell oversetter. Dette kan imidlertid variere ganske mye, og du bør forhøre deg om pris direkte med translatøren.

Husk at du i de fleste tilfeller kan benytte en ordinær oversetter hos et tekstbyrå, fremfor en dyrere autorisert oversetter. Det er kun i spesielle tilfeller at det kreves en autorisert translatør – for eksempel om mottakeren er politivesenet.

Google er i dag en fin arena for trafikk, og din bedrift kan dra nytte av det

Translatør eller Google Translate?

I enkelte tilfeller kan det kanskje friste å benytte seg av maskinoversettelser og oversettelsesprogrammer som Google Translate. Det er imidlertid verdt å merke seg at resultatet som regel blir alt annet enn bra.

Vi har alle sett hvor komiske og ukorrekte oversettelser kan bli når det er snakk om maskinoversettelser. Du bør derfor ikke risikere å «ødelegge» teksten din ved å benytte automatisk oversettelse. Dette er spesielt viktig når teksten skal publiseres!

En reklametekst som inneholder grammatiske feil eller uriktige oversettelser kan fort skremme bort potensielle kunder. Forbrukere forbinder høy kvalitet med seriøse bedrifter, og vil neppe handle hos deg om markedsføringsmaterialet ditt er dårlig formulert.

Hvorfor få hjelp av en translatør?

Ved å benytte deg av en translatør, kan du spare mye tid og krefter. Har du kanskje store mengder tekst som skal oversettes til et språk du ikke kan flytende? Da vil det lønne seg å få hjelp fra et oversettelsesbyrå.

En profesjonell translatør sørger for at teksten din får god flyt på målspråket. Dette er helt nødvendig for at budskapet ditt skal kunne tolkes av målgruppen. Det kan være risikabelt å gjøre dette på egen hånd, eller å benytte seg av maskinoversettelser.

En mann og en dame som ser på innhold sammen

Trenger du oversettelsestjenester?

En translatør oversetter tekst fra ett språk til et annet, og sørger for at oversettelsen blir naturlig og velformulert. Dette kan være nyttig for både bedrifter og privatpersoner som ønsker å nå ut til mottakere på et annet språk.

Det å oversette tekst på egen hånd kan være tidkrevende og utfordrende, spesielt om du ikke kan målspråket flytende. Maskinoversettelser er sjelden et godt valg, og det beste er i alle tilfeller å benytte en profesjonell oversettelsestjeneste.

Din Tekstforfatter har erfarne oversettere som har ekspertise på oversettelser fra engelsk, svensk og dansk til norsk. Eller har du kanskje behov for oversettelser fra dansk, svensk eller norsk til engelsk? Dette kan vi også hjelpe deg med.

Vi sørger for ta oversettelsen din blir flytende og av høy språklig kvalitet. Dette er essensielt for at mottakeren skal kunne tolke budskapet ditt. Vi kan oversette både annonser, nyhetsbrev, artikler, bloggposter og mye mer! Kontakt oss i dag for 500 ord – helt gratis.

Motta gratis 500 ord!