48 38 14 88 post@dingruppen.no
Ulike former for kommunikasjon

Ulike former for kommunikasjon

Når det gjelder kommunikasjon, så finnes det ulike former for det. Det finnes ikke bare én måte kommunisere på i dagens samfunn. I realiteten finnes det faktisk mange flere. Valg av kommunikasjonsmetode vil imidlertid variere med utgangspunkt i kontekst.

Kommunikasjon er noe alle har et forhold til. For noen faller det å kommunisere veldig enkelt, mens andre synes kanskje at det er litt vanskelig. Alt er helt normalt, og det er selvsagt noe også vi har forståelse for, for kommunikasjon kan i noen tilfeller virke veldig komplisert ved første øyekast.

Det er dog veldig praktisk at det finnes ulike former for kommunikasjon. Grunnen til det er det vi nevnte ovenfor, nemlig at kommunikasjon ikke er noe alle synes er like enkelt. Da vil flere kommunikasjonsmetoder øke sjansen for at du finner en metode som fungerer for akkurat deg.

I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på kommunikasjon i henhold til markedsføring. Vi skal også se litt på hvorfor du bør være tydelig når du kommuniserer og hvordan kommunikasjon kan fremme trygghet og tillit.

Motta gratis 500 ord!

Ulike måter å kommunisere på i markedsføring

Innen kommunikasjon generelt så skiller vi mellom personlig kommunikasjon og massekommunikasjon. Begge disse kommunikasjonsmetodene kan brukes i markedsføring, men det vil naturligvis variere med utgangspunkt i det eksakte formålet.

Før i tiden var det massekommunikasjon som var den vanligste kommunikasjonsmåten i markedsføring. Denne kommunikasjonsmetoden inneholder blant annet reklame, salgsfremmende tiltak og PR. Formålet med dette er å formidle et budskap til mange på én gang.

I dagens markedsførings bransje blir det stadig mer og mer vanlig å bruke personlig kommunikasjon i markedsføringen også. Det betyr altså at avsenderen henvender seg direkte til mottakeren, som regel i en litt uformell tone.

Som nevnt er det mange faktorer som må tas med i betraktningen når du skal velge markedsføringsmetode. Men det er ingen grunn til å rynke på nesten av bruk av personlig kommunikasjon i markedsføring. I flere tilfeller er det nettopp det som vil fungere.

God kommunikasjon krever tydelighet

Når du inntar rollen som en avsender som skal formidle et budskap til en mottaker, så er det viktig at du er så tydelig som overhodet mulig.

Tydelighet vil nemlig forhindre at det oppstår støy et eller annet sted på veien mellom avsender og mottaker.

Jo tydeligere du formulerer budskapet, jo mindre sjanse er det for at det oppstår en form for misforståelse.

Ettersom mottakerens assosiasjoner spiller en viktig rolle i kommunikasjonsprosessen, så risikerer du at det oppstår en misforståelse ved å ikke legge tid og energi i å få frem budskapet på en tydelig måte. God kommunikasjon er altså nøkkelen her!

Kommunikasjon

Hvordan kan kommunikasjon fremme trygghet og tillit?

Kommunikasjon innebærer ikke bare det du sier, det handler også om hvordan du oppfører deg når du sier det. Når ordene som kommer ut av munnen din underbygges av oppførselen din, så vil det kunne skape trygghet og tillit.

Se for deg at du må ta deg en tur til legekontoret for en legesjekk. Da har du visse forventninger til timen, ikke sant? Hvis legen sier ‘’jeg er ikke sikker på hva som feiler deg, men tror at det kan være dette’’ og biter negler samtidig så vil ikke gi et veldig godt inntrykk.

Hvis legen i stedet er i stand til å gjøre en god analyse av symptomene dine og formidler det vedkommende tenker på en varm og enkel måte, så vil du sitte igjen med en helt annen følelse etter legetimen.

Et annet eksempel er når du befinner deg i en situasjon hvor det er barn til stede. Her blir alle rådet til å sette seg ned slik at dere er like høye. Grunnen til det er at barnet automatisk vil føle seg trygg og ha mer tillit til deg enn når du ruver en meter over dem og kanskje ser litt skummel ut. 

Motta 500 ord gratis

Som ny B2B-kunde hos Din Gruppen vil du bli tilbudt de første 500 ordene gratis.

Dette er et uforpliktende tilbud, og det betyr at du får muligheten til å prøve oss ut. Det er noe som vil gi deg et tydelig bilde på hva vi kan gjøre for deg, og det trenger altså ikke å koste deg en eneste krone.

Send oss en mail eller fyll ut skjemaet nedenfor i dag, for å benytte deg av dette fantastiske tilbudet.

Motta gratis 500 ord!