48 38 14 88 post@dingruppen.no
Underdrivelse

Underdrivelse

Underdrivelse er et av de språklige virkemidlene vi har i norsk. Når du underdriver noe, så formulerer du deg på en måte som får det til å høre bedre ut. Du bagatelliserer rett og slett betydningen av det som blir sagt.

I likhet med andre språklige virkemidler, så har underdrivelse en spesifikk funksjon. Dette er et virkemiddel som ofte har en humoristisk undertone. I tillegg til å være et språklig virkemiddel i norsk, så er dette noe som også brukes i dagligtalen – mer eller mindre ubevisst.

I denne artikkelen skal vi fordype oss i underdrivelse. Vi skal definere selve begrepet, i tillegg til at vi skal se på hvilken funksjon det har som et språklig virkemiddel. I tillegg skal vi se litt nærmere på det motsatte av underdrivelse, noe som naturligvis er overdrivelse.

Underdrivelse virkemiddel

Underdrivelse definisjon

Definisjonen på underdrivelse er at du uttrykker deg på en måte som får det som blir sagt til å høres ut som om det har mindre betydning enn det egentlig har. Dette virkemiddelet får noe til å høres ut som en liten bagatell. Men det ligger i selve undertonen at det egentlig er det motsatte.

Underdrivelse er et begrep som også inngår i denne bransjens fagterminologi. Fagordet som blir brukt om dette er litotes. Det er imidlertid slik at det spesifikke begrepet som regel brukes i forbindelse med retorikk. I denne sammenhengen derimot er underdrivelse det vanligste begrepet.  

Underdrivelse som virkemiddel

Når en forfatter benytter seg av underdrivelse, formulerer vedkommende seg på en subtil måte. Det er en svakere uttrykksmåte enn det som kanskje er forventet. Det kan høres ut som en bagatell, men så er det egentlig ikke det. Men det kommer imidlertid tydelig frem at det er det motsatte.

Kombinasjonen av uttrykksmåte og den generelle settingen gjør at dette virkemiddelet har en forsterkende effekt. Som regel har underdrivelse en humoristisk undertone, noe som gjør dette virkemiddelet til et særdeles effektivt virkemiddel i humoristiske tekster.

Underdrivelse funksjon

Underdrivelse funksjon i tekster

Den beste måten å forklare hvilken funksjon underdrivelse har i en tekst på, er å illustrere det gjennom eksempler. Så i denne delen av teksten skal vi gi deg noen eksempler på dette:

1) Laks er ikke det beste jeg vet.

2) Han var ikke så verst.

Ovenfor ser du to eksempler på underdrivelse. Dette er to ganske så forskjellige påstander som det er naturlig å si i forskjellige sammenhenger. Det første eksempelet er kanskje noe en som virkelig hater laks ville sagt, mens det andre kan indikere at en person har truffet noen de liker skikkelig godt.

Overdrivelse som motstykket

Motstykket til underdrivelse er overdrivelse. Begge disse virkemidlene brukes på samme måte, men de har helt forskjellig effekt. Mens underdrivelse kan få noe til å høres bedre ut, så vil overdrivelse få noe til å høres verre ut.

I likhet med underdrivelse, er overdrivelse noe folk kan benytte seg av også uten at de vet det selv. Det er en uttrykksmåte hvor det som skjedde blir blåst ut av proporsjoner, og her er et par eksempler på det:

1) Nå har vi ventet her i en evighet.

2) Jeg holder på å fryse i hjel i denne kulden.