48 38 14 88 post@dingruppen.no
Å skrive undertekster til film krever høy konsentrasjon.

Undertekster film

Har du brukt mye tid og ressurser på å lage en film, ønsker du selvfølgelig at flest mulig skal ha gleden av å oppleve filmen og få med seg budskapet.

Med gode undertekster legger du til rette for at alle kan forstå hva som blir sagt i filmen, og dermed får du også de beste forutsetningene for at flest mulig ser filmen din.

Fordeler med undertekster

Undertekster til film vil åpne opp for at alle kan få med seg innholdet, uansett hvilke språkbarrierer eller funksjonsevner de har.

Mange tenker gjerne at undertekster kun er forbeholdt utenlandske filmer, eller mennesker med nedsatt hørselsfunksjon, men dette er ikke alltid tilfelle.

I Norge har vi en rekke ulike dialekter, og dette gjøre det vanskelig for alle å forstå hva som blir sagt i filmene.

Andre faktorer som mumling, «slang» og sosiolekter kan også hindre ulike grupper fra å få med seg budskapet filmen har.

Undertekster til film er derfor svært viktig, både når det gjelder spillefilmer, kortfilmer og reklamefilmer. Ønsker du at budskapet skal bli tilgjengelig for alle? Da trenger du undertekster!

Undertekster lar deg spre film over hele verden.

Hvem har bruk for undertekster?

Undertekster til film er svært nyttig for mennesker som har nedsatt hørselsfunksjon eller er døv.

I tillegg kan blinde benytte seg av ulike verktøy slik at underteksten blir lest opp, og dermed vil de også kunne få oppleve filmen.

Mennesker med mindre norskkunnskaper vil også ha en bedre mulighet til å få med seg filmen dersom den kommer med undertekster.

 

Krav til undertekster

For at undertekster til film skal være nyttig og gjengi filmens innhold, er det flere faktorer som bør vektlegges.

Det er flere grunner til at det lønner seg å få hjelp fra en profesjonell tekstforfatter til undertekster, og vi skal nå se på noen av disse grunnen.

Først og fremst er det viktig at teksten klarer å gjengi budskapet til filmen på en måte som samsvarer med språket i filmen.

Dette er spesielt viktig dersom filmen er på et annet språk, eller dersom det blir brukt mye «slang» og fraser fra ulike dialekter.

Teksten må også spisses mot målgruppen, akkurat på samme måte som filmen er laget for samme målgruppe.

En tekstforfatter jobber daglig med å skreddersy innhold til ulike målgrupper.

Derfor vil en tekstforfatter vite hvordan de skal skrive treffsikre undertekster som kommuniserer budskapet i filmen på en måte som målgruppen kan forstå.

Slik blir ingen deler av budskapet tapt fra tale til tekst, og du kan være trygg på at filmens verdier blir bevart.

En tekstforfatter kan hjelpe deg med filmteksting i alle medier.

Hjelp til undertekster for film

Din Tekstforfatter har god erfaring med å skrive treffsikre tekster som formidler budskap til ulike målgrupper.

Hvis du ønsker gode og velskrevne undertekster til filmen din, kan du kontakt oss i dag for å se hvordan vi kan hjelpe deg.

Undertekster vil gjøre filmen din tilgjengelig for alle, men det er viktig at teksten blir skrevet på en feilfri og treffsikker måte. Kontakt oss, og gjør filmens innhold tilgjengelig for alle i dag!