48 38 14 88 post@dingruppen.no
Undertekster til film gjør filmen mer nyttig for alle seere.

Undertekster til film

Det tar lang tid å lage en film, og når den først er ferdigstilt vil du at flest mulig skal kunne få gleden av å oppleve filmen og forstå budskapet du ønsker å sende ut.

Undertekster sørger for at alle kan få med seg verdien av filmen og sørger for at publikum forstår hva som bli sagt, uansett om de har nedsatte språkkunnskaper eller funksjonsevner.

Hvis du ønsker deg gode seertall, trenger du en tekstforfatter til å produsere velskrevne og presise undertekster!

Derfor trenger du undertekster

Det finnes mange fordeler med å inkludere undertekster når du har et filmprosjekt du vil lansere.

Uansett om du har laget en reklamefilm, kampanjevideo, spillefilm eller kortfilm, vil undertekster åpne for at alle som ønsker, kan få med seg innholdet.

Mange tenker gjerne at undertekster kun er nødvendig dersom innholdet er på et fremmedspråk, eller dersom publikum er døv eller har nedsatt hørselsfunksjon.

Dette er ikke nødvendigvis sant. Undertekster til film kan sørge for at mennesker som har mindre norskkunnskaper også får med seg innholdet.

I tillegg er norsk er bredt språk med en rekke ulike dialekter og sosiolekter. Det kan være vanskelig å få med seg handlingen og dialoger i filmen om denne foregår på en uvant dialekt, selv for en nordmann.

Andre faktorer som mumling, lav lyd og hastighet kan også være faktorer som spiller inn.

I tillegg til dialekter har vi også mye slang, ord og uttrykk som gjerne kun er utbredt i mindre områder.

Det vil derfor være nyttig med undertekst til film dersom slikt språk blir brukt gjennom filmen. Som publikum vil det være lettere å få med seg handlingen og budskapet, dersom de kan følge med på en tekstet dialog.

Ved hjelp av spesielle verktøy kan også blinde få med seg innholdet i filmen din. Det er mulig å få opplest undertekster slik at blinde og svaksynte også kan få med seg budskapet du ønsker å dele gjennom filmen din.

Uansett hvilket type filmprosjekt du skal lansere, vil publikum dra stor nytte av undertekster!

Videoer er ikke det samme uten underteksten til støtte.

Krav til undertekster

Undertekster skal være nyttig for seeren og skal kunne gjengi filmens innhold på en naturlig måte.

Her er det flere faktorer som skal vektlegges og deform er det lurt å få hjelp av en profesjonell tekstforfatter når du søker undertekster til film.

Undertekstene skal gjengi filmens innhold og budskap på en måte som samsvarer med språket og talemåten som blir brukt i filmen.

Det er også viktig at undertekstene blir tilpasset målgruppen og dette er gjerne spesielt viktig når originalspråket er annerledes enn tekstspråket.

En tekstforfatter kan hjelpe deg med gode, treffsikre og feilfrie undertekster!

YouTube er en plattform i stor vekst, og gode videoer her kan vokse din bedrift kraftig.

Få undertekster til film i dag!

Hvis du trenger undertekst til ditt filmprosjekt, kan vi hjelpe deg i dag!

Vi bistår med tekst til alle typer film, og du kan være trygg på at teksten alltid er spisset for målgruppen.

Våre undertekster er selvfølgelig fri for skrivefeil og andre grammatiske avvik.

Kontakt oss i dag for å se hvordan vi kan hjelpe deg med undertekst til din film!