48 38 14 88 post@dingruppen.no
Undertekster utvikles som regel i egne programmer.

Undertekster til din video/film!

Undertekster, teksting eller subtitling, bidrar ofte til å få frem et budskap, og gjør filmer eller videosnutter mer brukervennlige.

Med teksting kan hørselshemmede for eksempel enklere få med seg innholdet i videoen din. Så hva skal til for å skape gode undertekster? 

Undertekster er noen av tekstformene vi har i dag som kanskje blir mest lest. Derfor bør de også være av god kvalitet, og få frem poenget på skjermen.

Selv om dette er målet, er likevel undertekster ofte av lav kvalitet, med språkfeil eller oversettingsfeil. Dette kan bidra til at hovedpoenget forsvinner eller ikke kommer frem like sterkt som det kunne ha gjort.

Det aller viktigste med en god undertekst er at den får frem det som blir sagt i filmen eller videoklippet, på en så presis måte som mulig. Leseren av en undertekst har også kun et par sekunder på seg til å fordøye informasjonen.

Derfor må også informasjonen være kortfattet og riktig. En virkelig god undertekst merkes faktisk ikke. Den glir på en måte rett ned, og lar deg fokusere på innholdet i filmen eller videoen uten forstyrrelser.

Hva får du hos oss?

Hos oss finner du tekstforfattere og skribenter med lang erfaring fra skrivende yrker. Våre ansatte har et godt språkøre, og vet hva som fungerer for de ulike plattformene vi arbeider med.

Vi er litteraturelskere og filmentusiaster – og har dermed en solid forståelse for hva god teksting er.

Det er krevende arbeid å jobbe med undertekster. Man trenger noen som har et godt øye, et godt øre og en god penn.

Vi i Din Tekstforfatter kan hjelpe deg lage undertekster som faktisk fungerer, uten misforståelser, misoppfatninger eller mistede poeng.

Vi sikrestiller alltid rask leveranse av godt innhold, sørger for god flyt og setninger korte nok til at de matcher lesehastigheten til dine seere, uten at de mister meningen!

Mange falt pladask for Jack Sparrow, men uten god teksting på norsk ville ikke like mange fått øynene opp for ham!

Hva er undertekster?

Teksting, eller undertekster, er en type tekst utviklet for å hjelpe oss forstå hva som sies, hva som foregår og hva som menes i filmer, TV-programmer, på nyheter og i videosnutter.

Som regel kan man se undertekster i bunnen av selve bildet på skjermen, og den skal alltid følge det som blir sagt og gjort på en synkronisert måte.

Teksting benyttes i stor grad for å støtte døve, hørselshemmede eller andre, i å følge med på både dialog og lydbilde. Undertekster er også svært vanlige når det kommer til å gjengi dialoger eller monologer fra fremmedspråk til det språket man selv snakker og leser med størst forståelse.

I tillegg til dette kan teksting være til stor hjelp i tilfeller hvor en eller flere personer snakker med brede dialekter, eller uvanlige dialekter.

Teksting kan og være med på å gi seeren nøyaktig informasjon dersom det er mye støy rundt den som snakker, og det er vanskelig å oppfatte alt som sies.

 

Når bør du benytte deg av undertekster?

I dag finnes det egentlig ingen grunn til å ikke tekste videoinnholdet sitt eller filmene sine. Tidligere var det nok mye mer komplisert å sikrestille gode undertekster, men i dag har teknologi og moderne programvarer gjort det hele mye enklere.

Dersom du vil produsere innhold i videoformat som alle kan nyte, vil teksting være en måte å være et sted nærmere dette målet.

Teksting er en inkluderende form for kommunikasjon, som man ofte husker når det er snakk om større filmprosjekter – men det er ikke alltid man er like flink til å tekste kortere snutter som for eksempel skal brukes i sosiale medier eller på egen nettside.

Det mener vi i Din Tekstforfatter at samtlige må bli flinkere til å få på plass. Svært mange ser også på videoinnhold i sosiale medier med lyden skrudd av eller ned.

Har du da laget en reklamefilm eller en kampanjevideo med gode poenger og selgende argumenter, vil disse fort forsvinne uten undertekster!

En internasjonal film trenger undertekster for å nå en så bred målgruppe som mulig.

Hvordan tekster man?

Det finnes mange ulike fremgangsmetoder og arbeidsrutiner når det kommer til teksting og produksjon av undertekster. Alle som jobber med dette har nok sine egne preferanser og måter å arbeide på.

Likevel er det som regel vanligst at de som skal tekste videoinnhold ofte får tilsendt en ferdig klippet film, uten at redigeringen trenger være helt på plass selvsagt, som deretter lastes inn i et undertekstingsprogram.

I dette programmet vil en som arbeider med teksting gå gjennom hele filmen eller videoen, fra begynnelse til slutt, og jobbe med tekst som både står til innholdet og som holder seg i kortfattethet.

Deretter vil teksten bli korrekturlest og kvalitetssikret svært nøye, før materialet blir sent tilbake igjen til kunden. Dette kan være tidkrevende arbeid, men vil absolutt være verdt det til slutt.

I visse tilfeller vil en kunde kanskje ha sitt eget undertekstingsprogram som de ønsker at teksterne benytter seg av. Da vil man som regel gå gjennom de samme stegene, men logge seg inn i programmet til kunden og arbeide her.

Det er også mulig å jobbe med undertekster i et fildelingsnettverk, som for eksempel BitTorrent, Kazaa eller WinMX DC++.

Her må man bare passe på hvordan man arbeider, da fildeling blir brukt av millioner over hele verden. Jobber man med teksting i et slikt nettverk er det viktig at man passer på sikkerhet.

I dag finnes det også automatiske verktøy man kan benytte seg av, som tekster det programvaren tolker. Slike verktøy kan for mange fungere fint, men det forutsetter at man snakker tydelig, høyt, forståelig – og ikke har forstyrrende bakgrunnsmusikk.

De kan også slite dersom noen prater i munnen på hverandre, eller man hører noen snakke i bakgrunnen, mens de i forgrunnen skal tekstes. Som regel innebærer det en god del arbeid å gå gjennom denne type teksting, for å endre og rette flere deler som har blitt feiloppfattet.

Flere og flere bruker i dag streaming gjennom sin PC.

Hvor mye tid bør man sette av til hver tekstblokk?

Alle mennesker leser med ulik hastighet, og det er rett og slett helt umulig å få på plass en generell tid som absolutt alle vil bli fornøyde med når det kommer til undertekster.

For noen vil de rase gjennom teksten med det samme den dukker opp på skjermen. For andre vil de streve med å få med seg alt før teksten plutselig forsvinner igjen.

Selv om det er vanskelig å avgjøre hvor lang tid man trenger på hver tekstblokk, kan vi som hovedregel si at det skal være maks åtte sekunder satt av til hver av disse.

De skal selvsagt ikke være uendelig lange, eller ta over hele skjermen. Åtte sekunder er som regel god nok tid til at øynene våre får oppfattet det som står, uten at vi blir utålmodige og venter på neste tekstlinje.

Pass hele tiden på at underteksten blir riktig inndelt. Du skal for eksempel kunne skru av lyden på skjermen, og likevel forstå hva videoinnholdet handler om hele veien.

 

Hva må inkluderes og hva kan utelates?

Når det kommer til teksting vil det i flere situasjoner oppstå tilfeller hvor man rett og slett ikke har mulighet til å tekste alt som blir sagt ord for ord. Dette gjelder spesielt hvis noen snakker raskt og mye.

Du må nemlig sikrestille leservennlighet i tekstingen din, og gi seere muligheten til å få med seg teksten på en god måte som ikke fremstår stressende eller masete.

Det kan være svært komplisert å tekste godt. Siden man har kort tid og liten plass må alle ordene gjennomgås og velges ut med omhu.

I flere tilfeller vil det kanskje være fornuftig å skrive om setningene, slik at de ikke blir like muntlige, men heller mer forståelige. Samtidig må ikke teksten vike for langt fra det som sies, da dette i seg selv vil bli forvirrende og distraherende å følge med på.

Når vi streamer er det kjekt med undertekster for bedre forståelse.

Skal du lage undertekster selv eller få hjelp av fagfolk?

Dagens verktøy og opplæringsmuligheter har gjort det enklere for alle å prøve seg på fagfelt man selv ikke er ekspert innen. Det finnes mange løsninger som lar folk fra alle typer bakgrunn tekste sine egne filmer og videoinnhold.

Likevel er det viktig å huske at god teksting er en kunst, og at man ikke kan være sikker på at resultatet blir like godt dersom man velger å tekste noe på egenhånd, uten erfaringen og kunnskapen som trengs.

Det vil også ta mye tid i begynnelsen, selv om man selvsagt lærer mye underveis i prosessen, og etterhvert klarer å arbeide raskere.

Det finnes ulike teknikker og verktøy man kan benytte seg av hvis man har lyst til å forsøke seg på undertekster selv, noen kan man finne gratis på nettet, mens andre krever betaling eller abonnement.

Til syvende og sist vil det nok alltid være slik at du får best kvalitet dersom du benytter deg av fagfolk til tekstingen av ditt videoinnhold.

Skal du kun tekste korte snutter på under et minutt trenger du åpenbart ikke ansette noen andre til å gjøre dette, dersom du har en liten forståelse for hvordan det kan løses selv. Men skal lengre innhold tekstes kommer du garantert langt ved å benytte deg av spesialister.

Du vil måtte betale for tjenester når det kommer til underteksting, men til gjengjeld sitter du igjen med mye tid og et svært godt resultat.

De aller fleste tekstere vil også være villige til å gå et par runder på det ferdige produktet dersom du har noen spesielle ønsker eller innvendinger, slik at du slit slutt kan sitte igjen med noe du er svært fornøyd med.

Det er ikke alltid like enkelt å forstå filmen uten undertekster.

5 tips til god teksting

Det finnes flere smarte knep, tips og triks man kan benytte seg av for så sikre gode undertekster. Her er noe av det vi synes er aller viktigst:

  1. Fatt deg alltid i korthet, og sørg for at underteksten støtter opp under filmen eller videoinnholdets handling og poeng.

2. Selv om en muntlig og naturlig dialog passer godt i filmen, er det ikke sikkert den passer like godt som undertekst. Vurder derfor omskriving hvis du merker at noe leses rart.

3. Pass på at budskapet i underteksten ikke kommer i konflikt med dialogen eller hendelsene på skjermen.

4. Skal videoinnholdet tilpasses hørselshemmede, må du alltid vurdere hvilke elementer fra lydlandskapet som også skal tekstes. Telefoner som ringer, store smell, romantisk musikk – det er mye som er med på å bygge stemning, og som fint lar seg forklare kortfattet i tekstform, slik at alle kan få med seg så mye som mulig av innholdet.

5. Sett av nok tid til tekstingen. Selv om en videosnutt kun varer i noen minutter kan det ta mye lenger tid å få på plass gode undertekster.

Undertekster skrives mens tekstforfatteren ser på videoen det er snakk om.

Hva koster undertekster?  

Det er alltid vanskelig å gi et generelt estimat når det kommer til pris på undertekster eller kostnad av teksting-tjenester. Ser man til byråer vil det nok alltid eksistere visse forskjeller, og det samme vil det hos frilansere.

Det er nok mest vanlig at de som arbeider med undertekster enten tar seg timebetalt, priser tilbudene sine basert på ord, eller gir et omfattende tilbud for større prosjekter.

I sistnevnte tilfelle vil det ofte være behov for at man sammen med kunde gjennomgår videoinnholdet som skal tekstes i dybden. Her vil man kanskje diskutere språk, lengde, og innhold.

I dag er det så mye ulikt som lages av videoinnhold, at det rett og slett er helt umulig å gi generelle retningslinjer når det kommer til pris.

Derfor er man alltid nødt til å ta kontakt med flere tilbydere, slik at man kan sammenligne både priser og innhold i tekstingsavtaler.

Avanserte programmer kan benyttes for teksting på PC.

Hvorfor velge Din tekstforfatter?

Din Tekstforfatter er et rendyrket tekstbyrå som leverer alt av tekst, til store og små kunder. Vi leverer undertekster av god kvalitet på både engelsk og norsk.

Vi kan også oversette fra norsk til engelsk, eller fra engelsk, dansk og svensk til norsk. Våre skribenter og tekstforfattere har god kjennskap til språk og teksting, og sikrer alltid godt korrekturarbeid.

Vi kan arbeide med undertekster av videoklipp, reklamefilmer, SoMe-videoer, instruksjonsvideoer, dokumentarer, filmer, foredrag, kurs og mye mer. Ønsker du å bestille underteksting av ossm vil vi kunne levere det beste resultatet dersom du forklarer og formulerer godt hva du ønsker, og hvordan videoen skal brukes.

Hvis det eksisterer et manus eller et annet dokument med nyttig informasjon må du også gjerne sende det over.

Kontakt oss for en uforpliktende prat, fortell hva du trenger og ønsker, så kan vi hjelpe deg videre med undertekster til alle dine prosjekter!