48 38 14 88 post@dingruppen.no
En vedvarende fremtidsfullmakt signeres med penn.

Vedvarende fremtidsfullmakt

En alminnelig fullmakt kan gis til dine nære for å ivareta dine interesser. Denne fullmakten kan senere benyttes som en fremtidsfullmakt, der ikrafttredelsen finner sted i fremtiden.

Vedvarende fremtidsfullmakt er kort og godt en alminnelig fullmakt som har blitt konvertert til en fremtidsfullmakt. Forskjellen mellom de to, er at førstnevnte gjelder fra første sekund, mens sistnevnte har en ikrafttredelse.

Dersom du skulle oppleve demens, sinnslidelser, eller andre tilstander som svekket din evne til å velge ditt eget beste, vil fremtidsfullmakt være meget nyttig. Nettopp derfor lager mange nordmenn dette.

Det er her en vedvarende fremtidsfullmakt er kjekk å ha. Merk at fullmakten kun regnes som en fremtidsfullmakt når den stadfestes av Fylkesmannen din.

Gammelt ektepar sitter på en benk.

Hva er fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakt er et dokument som tillater en fullmektig å ta kontroll over deler av ditt liv, slik som for eksempel økonomien. Poenget er at du kan ha nådd et punkt hvor du ikke klarer å handle etter egen interesse.

Demens og sinnslidelser er gode eksempler her. Ektefeller, barn, andre familiemedlemmer, og venner for eksempel, kan oppnevnes som fullmektig.

Dokumentet trer først i kraft når du stadfester det hos Fylkesmannen. Poenget med å ha dokumentet, er at du selv kan velge hvordan fremtiden din skal se ut, før du ikke lenger klarer å ta vare på deg selv.

Gammelt ektepar holder hender.

Fremtidsfullmakt godtgjørelse

En fremtidsfullmakt koster i dag rundt 3,000 kr hos et advokatbyrå. Det mener vi i Din Tekstforfatter at er en altfor dyr pris for et slikt produkt. Vi selger fremtidsfullmakt for under halvparten av den prisen!

Men hvordan kan vi gjøre det, og fortsatt holde kvaliteten oppe? Svaret ligger i at vi hverken har fancy kontorer eller dyre jurister i staben.

Juristutdanning er ikke et krav for å lage fremtidsfullmakt. Faktisk trenger du ingen utdanning, og du kan gjøre det selv. Vi gir deg helt gratis fremtidsfullmakt mal om du klikker her!

En bok til jusstudiet.

Bør du benytte hjelp?

Selv om du kan gjøre jobben selv, er det ikke alltid en mal er tilstrekkelig. Forskjellige situasjoner kaller tross alt for forskjellige behov. Nettopp derfor kan det være lurt å benytte proffene.

Din Tekstforfatter gir deg Norges rimeligste priser på fremtidsfullmakt. Vi har skrevet flere fullmakter, og disse har blitt godkjent og stadfestet i 100 % av tilfellene.

Dessuten er det verdt å nevne at vi tilbyr helt gratis oppbevaring av dokumentet. Naturligvis får du tilsendt kopier, men vi oppbevarer originalen helt til den trer i kraft, eller du ber om sletting.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

La oss skrive for deg!

Du kan selvfølgelig skrive fremtidsfullmakten på egen hånd. Dette kan derimot bringe opp en rekke utfordringer. Vår erfaring med fremtidsfullmakt, er at folk flest foretrekker at vi skriver disse.

Uansett hva du måtte velge, så er vi her for å hjelpe deg. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat rundt fremtidsfullmakt!