48 38 14 88 post@dingruppen.no
virkemidler dikt

Virkemidler i dikt

Et dikt består av mange virkemidler. Virkemidler er språklige grep som forfatteren benytter seg av i teksten, for å oppnå en ønsket effekt. Det er altså bevisste valg fra forfatteren sin side.

Men det er naturligvis ikke nok å vite bare hva virkemidler er. Som nevnt brukes de i dikt og en rekke andre sjangrer. Dikt er en skjønnlitterær sjanger, og dette er en av sjangrene som skiller seg mest ut. En forfatter har større kunstnerisk frihet her enn i flere andre sjangrer.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på virkemidler i dikt, deriblant hva du trenger for å finne dem og hvordan du gjør dette. I tillegg skal vi gi deg noen eksempler på typiske virkemidler som ofte brukes i dikt.

Virkemidler

Hva er virkemidler?

Virkemidler er språklige verktøy som benyttes av forfattere og andre skribenter når de skriver. Det å skrive er en kreativ prosess, så på en måte kan virkemidler sees på som forfatterne sin språklige verktøykasse. Virkemidlene er nemlig med på å gi liv til teksten.

Hvis vi ser virkemidlene i et dikt i relasjon til leserne, så har virkemidlene en helt spesiell funksjon. Disse forfattergrepene gjør teksten automatisk morsommere å lese, og leserne trenger ikke en gang å være klar over at det er virkemidlene som gjør det.

Analyse av dikt avdekker virkemidler

For å kunne gjøre en analyse av et dikt, så må du lese og forstå det aktuelle diktet. Du må finne ut hva det er forfatteren av diktet ønsker å formidle til leseren. 

Når du analyserer et dikt, så avdekker du virkemidler som forfatteren har brukt i diktet. Det er også det som er hovedpoenget med å analysere et dikt.

Disse virkemidlene har vi

 • Allusjon
 • Besjeling
 • Gjentakelse
 • Humor
 • Ironi
 • Klisjé
 • Kontrast
 • Metafor
 • Personifikasjon
 • Rim og rytme
 • Sarkasme
 • Sammenligning
 • Symbol
 • Etc
Virkemidler i dikt

Typiske virkemidler i dikt

Vi har utrolig mange språklige virkemidler i det norske språket. Det er også slik at noen av disse er vanligere å bruke i dikt enn andre. Noen typiske virkemidler i dikt er gjentakelse, kontrast og symbol.

Gjentakelse er et virkemiddel som handler at det er noe som blir sagt flere ganger i diktet. Dette virkemiddelet er ganske rett frem, og hensikten med det er naturligvis å understreke viktigheten av det som blir sagt.

Det er også veldig vanlig at en forfatter bruker kontrast som virkemiddel. Det betyr at forfatteren omtaler to motsetninger i sammenheng med hverandre. Her er forskjellen mellom natt og dag et klassisk eksempel.

Dikt pleier også å være fulle av symboler. Når en forfatter bruker virkemiddelet symbol, så betyr det at noe i det aktuelle diktet betyr noe mer enn det som står skrevet. Dette er et virkemiddel som tilfører en dypere mening til det aktuelle diktet.

Hvordan finne virkemidler i dikt?

For å kunne finne virkemidler i dikt, må den som leser først og fremst ha kunnskap om de språklige virkemidlene vi har i det norske språket. Jo flere virkemidler leseren har kunnskap om, jo bedre blir analysen som vedkommende gjør av det aktuelle diktet.

Men kunnskap om norsk språklige virkemidler er naturligvis ikke nok. Du må også lese det aktuelle diktet, og det er naturligvis ikke noe du kommer utenom når du skal gjøre en diktanalyse. Da må du lese diktet så mange ganger som trengs for at du skal forstå det.

Det er dog ikke slik at alle virkemidlene er synlig på overflaten. For å gjøre en skikkelig god diktanalyse, så må du fordype deg i diktet. Du må lese og forstå selv de minste detaljene med det aktuelle diktet, for det kan faktisk være de som har mest betydning.