48 38 14 88 post@dingruppen.no
Virkemidler i reklame er viktige å bemerke seg.

Virkemidler reklame

Virkemidler reklame benyttes for å nå ut til flest mulig mottakere med et reklamebudskap. En markedsføringstekst kan inneholde en rekke språklige virkemidler.

Dette inkluderer blant annet plussord, gjentakelse, slagord, argumentasjon, humor og utsagnsverb. Vi skal nå se nærmere på hvordan du kan benytte virkemidler i din neste reklamekampanje!

Reklamene har vært med oss i flere århundrer allerede.

Språklige virkemidler reklame

Mange reklamer og reklamekampanjer tar bevisst i bruk et appellerende språk for å påvirke mottakerens følelser og fornuft.

Språklige virkemidler kan også gjøre reklamens budskap mer troverdig, og kan utfordre mottakerens moral eller etiske prinsipper. Målet med virkemidlene er å overbevise mottakeren i størst mulig grad.

 

Utsagnsverb

Et utsagnsverb er en verbform som beskriver at noe blir sagt. Eksempler på dette er verb som «hevde», «fastslå», «uttale» og «påstå» – for å nevne noen.

Slike verb benyttes hyppig innen reklame, og bidrar til å overbevise mottakeren. Et eksempel er som følger; «Dermatologer fastslår at denne hudkremen er mer effektiv enn tilsvarende produkter».

 

Humor

Et av de vanligste språklige virkemidler innen reklame er humor. En humoristisk vinkling av innholdet kan ha stor gjennomslagskraft.

I mange tilfeller vil reklamen vekke positive tanker og følelser hos mottakeren. Dette bidrar til at mottakeren får positive assosiasjoner til produktet eller tjenestene du ønsker å selge.

 

Gjentakelse

Gjentakelse er også blant de vanligste virkemidler reklame benytter. Å gjenta produktnavnet noen ganger i løpet av reklameteksten, vil bidra til at mottakeren husker det bedre!

Har bedriften din en reklame på TV eller radio, kan for eksempel navnet på produktet inkluderes i en fengende sang. Gjentakelse benyttes imidlertid også hyppig i skriftlige reklamer.

 

Plussord

Virkemidler reklame hadde ikke vært det samme uten plussord. Et plussord er et ord som kan fremheve positive sider ved tjenesten eller varen du ønsker å promotere.

Eksempler på plussord er «pålitelig», «troverdig», «sikker», «sterk» og «imponerende». Disse ordene kan – i likhet med humor – bidra til å skape positive assosiasjoner hos mottakeren.

Virkemidler i reklame skal få forbrukeren til å kjøpe.

Visuelle virkemidler

I tillegg til skriftlige virkemidler, er det vanlig å benytte visuelle virkemidler reklame. Et eksempel på dette er bruk av lys og farger.

Ønsker du å vekke positive følelser hos mottakeren? Da kan bruk av lyse og sterke farger være en god idé.

Har du en reklamekampanje som skal understreke alvoret i noe derimot, kan mørkere farger brukes.

Alle virkemidler reklame som benyttes for å fange oppmerksomheten til mottakerne, har en såkalt «stoppeffekt».

Eksempler på stoppeffekter kan være sterke farger, oppsiktsvekkende eller sjokkerende bilder, eller kanskje en provoserende eller overraskende påstand.

Med en stoppeffekt (eller flere) sørger du for at reklamekampanjen ikke forsvinner i mengden.

Reklame finnes overalt i dag!

Vi bruker virkemidler i reklame!

Din Tekstforfatter kan skrive selgende, appellerende og engasjerende tekster til din reklamekampanje.

Enten du skal sende ut nyhetsbrev eller trenger en markedsføringstekst, kan vi skrive innholdet du har bruk for.

Vi benytter oss av viktige virkemidler reklame, slik at reklameteksten din får tiltenkt effekt. Dette inkluderer stoppeffekt, plussord og lignende!

Dersom du ønsker å teste tjenestene våre, kan du nå motta 500 ord gratis. Dette er selvfølgelig uten noen form for forpliktelser. 

Fyll inn skjemaet nedenfor, og motta 500 ord gratis i dag!

Motta gratis 500 ord!