48 38 14 88 post@dingruppen.no
En god tekst bør skrives helt fra bunn av.

Virkemidler tekst

Virkemidler tekst er nyttig når du ønsker å lage en mest mulig kreativ tekst, eller om du vil tydeliggjøre visse elementer i teksten.

Enten du lager en reklametekst, artikkel, nyhetsbrev eller noe annet, kan virkemidler gjøre teksten din mer interessant og lettlest.

Vi skal nå se på noen vanlige virkemidler tekst inneholder!

Driver du bedrift og trenger tekstforfatter? Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis hos oss!

Motta gratis 500 ord!

Kontraster

Et av de vanligste virkemidler tekst har, er kontraster. Hvis du tenker over det, inneholder de fleste kriminalromaner og eventyr gode og onde karakterer – altså karakterer som er hverandres rake motsetninger.

Dette kan for eksempel være den gode politietterforskeren og den onde morderen som jaktes på, eller den onde stemoren og den snille prinsessen.

Ved å inkludere kontraster i teksten din, vil den med ett fremstå som mer spennende og uforutsigbar for leseren.

Kontraster kan utarte seg i form av farger, lyder, personligheter og mye mer!

Flere virkemidler i tekst gjør dem unike.

Allusjon

Dersom du er på utkikk etter effektive virkemidler tekst kan benytte, er allusjon et godt alternativ.

Allusjon innebærer at tekstforfatteren henviser til velkjent litteratur, musikk eller kjendiser i teksten.

Det skal ikke være nødvendig å inkludere informasjon om kilde, da det er helt åpenbart for leseren at du alluderer.

En vanlig form for allusjon er å referere til Bibelen eller bibelske tekster. Mange artikler har for eksempel titler som «Ti bud for deg som…».

Dette er en allusjon som viser til Bibelens «De ti bud». Poenget med allusjon er å vekke spesifikke assosiasjoner hos mottakeren.

Referansen «Ti bud…» vil for eksempel gi mottakeren assosiasjoner til at ti viktige ting om det aktuelle temaet gjennomgås.

Tekstene dine kan reise verden rundt med dagens teknologi.

Metaforer

Sammenligninger og metaforer er blant de vanligste virkemidler tekst inneholder. En metafor innebærer at et objekt eller en person gis egenskaper som tilhører noe annet.

En typisk metafor kan for eksempel være; «Du er en velduftende rose». Personen som mottar denne komplimenten gis egenskapene til en blomst.

En metafor er ikke helt det samme som en sammenligning. Sistnevnte vil nemlig inneholde sammenligningsord som «lik» eller «som».

Skulle metaforen ovenfor vært en sammenligning, ville den derfor blitt formulert slik; «Du er som en velduftende rose». Sammenligninger og metaforer som blir brukt veldig mye, ansees ofte som klisjéer.

Virkemidlene i teksten bør tilpasses salgstrakten.

Gjentakelser

Blant andre virkemidler tekst ofte inneholder, finner vi gjentakelser. Ved å benytte gjentakelser i teksten din, kan du bidra til at mottakeren lettere husker innholdet.

Du har kanskje merket at det er lettere å huske en sangtekst dersom den inneholder gjentakelser, for eksempel i refrenget?

Gjentakelser gjør det ikke bare lettere å huske teksten – det kan også understreke viktige poenger!

Det er flere eksempler på sammensatte tekster i hverdagen, for eksempel på mobil.

Har du bruk for virkemidler i din tekst?

Virkemidler i tekst bør flettes inn på en mest mulig naturlig og velformulert måte. Enkelte språklige virkemidler, som for eksempel ironi eller sarkasme, kan dessuten være vanskelig å anvende om en er uerfaren.

Dersom du er usikker på hvordan du skal anvende virkemidler i din tekst, finnes det heldigvis hjelp å få!

Din Tekstforfatter skriver teksten din for deg, enten du trenger en artikkel, reklametekst eller et manus.

Hvis du ønsker å finne ut hvordan tjenestene våre fungerer før du bestiller tekst, kan du nå motta en gratis prøvetekst på 500 ord. Kontakt oss for mer informasjon om virkemidler i tekst!

Motta gratis 500 ord!